Informace pro návštěvníky

Návštěvní dobu výrazně neomezujeme, ale doporučujeme odpolední hodiny. V průběhu dopoledne pacienti absolvují předepsaná vyšetření.

Každou svoji návštěvu, mimo oficiální návštěvní hodiny, ohlaste při příchodu na oddělení personálu.

Pokud chcete vykonat návštěvu na JIP, vždy se dopředu domluvte s ošetřujícím lékařem. Na tomto odděleních umožňujeme návštěvy s ohledem na jeho charakter pouze s užitím přidělených ochranných pomůcek dle pokynů zdravotnického personálu nemocnice.

Návštěvní hodiny

Pondělí - Neděle      14:30 - 16:30
Svátky                        14:30 - 16:30

Rady pro návštěvy

  • Návštěvy jsou možné denně nejlépe v odpoledních hodinách. Další informace o tom, zda a v jakém čase můžete vašeho blízkého navštívit, vám poskytne ošetřující lékař.
  • Pobyt v nemocnici je pro nemocné velkou zátěží! Buďte proto ohleduplní k navštívenému a jeho zdravotnímu stavu i jeho spolupacientům.
  • Nevoďte do nemocnice, pokud k tomu není zvláštní důvod, malé děti. Ne vždy je to pro ně příjemný zážitek a můžete je i ohrozit infekcí.
  • Pokud jste sami nachlazeni, raději návštěvu svého blízkého odložte.
  • Nenoste navštívenému květiny v květináčích a potraviny či nápoje, které nedovoluje jeho léčebný režim.
  • Informace o zdravotním stavu Vašeho blízkého žádejte na ošetřujícím lékaři pouze za souhlasu dotyčného nemocného.
  • Nekuřte v areálu nemocnice.
Prosím, čekejte