2.3.2021

Informace pro dárce krve

Usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021 o omezení volného pohybu: Odběr krve, krevní složky (plazmy, rekonvalescentní plazmy, trombocytů) na našem transfuzním oddělení naplňuje výjimku stanovenou v odst. II/3 (= nezbytná cesta do zdravotnických zařízení).


Pro případ kontroly doporučujeme vyplnit si čestné prohlášení (odkaz: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Cestne_prohlaseni___vzor.pdf ), předvyplněný vzor najdete na našich webových stránkách.  

Lze použít i vlastnoručně napsané čestné prohlášení s následujícím textem:

„Dne ……. jsem objednán/a k darování krve na transfuzní oddělení Nemocnice Teplice, Duchcovská 53, 415 29 Teplice“.

Vezměte si prosím s sebou i průkazku dárce krve, případně objednávku na odběr krve v SMS zprávě či pozvánce, které jste od nás obdrželi.

 

Děkujeme, že jste s námi a že pomáháte našim pacientům.
Těšíme se na vás!

prim. MUDr. Jiří Masopust, Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

1.9.2020

Oznámení dárcům krve

Vážené dárkyně, vážení dárci krve,

nařízením MZ ČR a Krajské hygienické stanice oznamujeme opětovnou povinnost nosit při odběrech krve a krevních složek roušky. Doufáme, že nám i nadále zachováte přízeň a tato skutečnost vás od darování krve/krevních složek neodradí. Sledujte prosím na našich webových stránkách seznam rizikových zemí WNV a COVID-19, který průběžně aktualizujeme.

Těšíme se na shledání na našem oddělení.                                     

prim. MUDr. Jiří Masopust, Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

29.7.2020

Poděkování dárcům krve

Vážené dárkyně, vážení dárci krve,

rádi bychom Vám poděkovali za to, že jste v minulých dnech na základě naší výzvy přišli darovat krev kriticky nedostatkové univerzální krevní skupiny 0 negativní. Zásoby koncentrátů červených krvinek této krevní skupiny se tak alespoň prozatím podařilo stabilizovat.

Děkujeme, samozřejmě, i dárcům ostatních krevních skupin za jejich ochotu přijít na odběr krve, neboť její potřeba pro krvácející či chudokrevné pacienty neutuchá.

prim. MUDr. Jiří Masopust, Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí n. L.

21.7.2020

Výzva pro dárce krve!!!

Nedostatek krví 0-! 
Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, které zásobuje krví několik nemocnic Ústeckého kraje (Děčín, Litoměřice, Roudnice n. L., Rumburk, Teplice, Ústí nad Labem), má nyní kritický nedostatek krví univerzální krevní skupiny 0 negativní. Prosíme všechny 0 negativní dárce, kteří jsou minimálně 3 měsíce od posledního odběru plné krve a zároveň jsou zdravotně v pořádku, aby se dostavili k odběru na transfuzní oddělení v Masarykově nemocnici. 
Prosíme i ostatní obyvatele okresu Ústí n. L., Litoměřice a Teplice ve věku 18-60 let s krevní skupinou 0 negativní, kteří doposud krev nedarovali, aby zvážili možnost pomoci pacientům závislým na transfuzích a navštívili naše transfuzní oddělení. 
Odběry se provádějí v pracovní dny mezi 7.00-9.00 hod. Roušky nejsou nutné! 
Děkujeme za pochopení.

prim. MUDr. Jiří Masopust
16.7.2020

Oznámení dárcům krve

Vážené dárkyně, vážení dárci krve,

oznamujeme, že se do odvolání ruší povinnost dárců nosit při odběrech krve a krevních složek roušky. Doufáme, že to bude možné co nejdéle.                                           

prim. MUDr. Jiří Masopust, Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

1.7.2020

Koronavirus – oznámení dárcům krve

Vážené dárkyně, vážení dárci krve,

darovat krev a její složky je možné za následujících podmínek

1) Dobrý aktuální zdravotní stav - v případě počínajících příznaků virózy, při nachlazení, rýmě, kašli a při naměření zvýšené teploty nebude odběr umožněn. Prosíme, abyste v případě výskytu výše uvedených příznaků na transfuzní oddělení vůbec NECHODILI!

2) Krev nebo její složky nelze odebrat osobě, která v posledních 2-4 týdnech pobývala v některých evropských zemích (blíže je uvedeno v samostatném seznamu zemí) či v posledních 4 týdnech mimo Evropu, kromě oblastí s výskytem malárie, kde je odklad odběru 6měsíční.

3) Osoba, které byla nařízena karanténa a nebyla pozitivní na COVID-19, může darovat po ukončení karantény.

4) Při kontaktu s osobou, které byla nařízena karanténa, lze darovat nejdříve za 14 dnů po tomto kontaktu (netýká se současné karantény členů jedné domácnosti, tam platí postup podle bodu 3).

5) Nadále se při odběrech krve a krevních složek doporučuje nošení roušek.

 

Prosíme o nahlášení jakéhokoliv respiračního onemocnění, které by u Vás propuklo do 14 dnů po odběru, na telefonních číslech: 477 113 468 nebo 477 113 437 (v pracovní době). 

 

Děkujeme za pochopení.

 

prim. MUDr. Jiří Masopust   

Transfuzní oddělení Masarykova nemocnice v Ústí nad LabemInformace pro dárce krve - Nemocnice Teplice, o.z.

Umístění: Pavilon B, 1.patro

Kontakt:
tel.: 417 519 737            
e-mail: tptrans@kzcr.eu

Odběry:
Čtvrtek:   7,00 -  9,00    
Prohlídky zajišťují lékaři z transfuzního odd. v Ústí n.L.

Objednat se k odběru je možné v evidenci dárců krve osobně nebo na telefonním čísle: 417 519 737 či e-mail: tptrans@kzcr.eu

Zvaní dárců: Dárce zveme s ohledem na krevní skupiny, které jsou v dané době potřeba pro zásobování nemocnic koncentráty červených krvinek tak, aby pokud možno nedocházelo k nedostatku v dané krevní skupině nebo naopak k nevyužitelnému nadbytku. Prosíme proto o pochopení, že dárci s některou krevní skupinou jsou zváni častěji (především dárci tzv. RhD negativní).

Noví dárci: Ti, kteří se rozhodli darovat krev poprvé, mohou přijít k odběru bez předchozího objednání, i když je lepší se předem telefonicky informovat v evidenci dárců krve (tel.: 417 519 737)    
 
Autotransfuze: Musí být předem objednány, provádějí se ve čtvrtek od 9:00 hodin. K autotransfúzi je nutné doporučení operatéra a tiskopis "Žádanka k odběru autotransfúze".
 
Postup před odběrem

1. Vypít dostatek tekutin, není nutné být nalačno, je možná snídaně s nízkým obsahem tuku.

2. Je-li to možné, užít pravidelný lék až po odběru. 

3. Seznámit se s Poučením dárce krve.

4. Vyplnit Dotazník pro dárce krve. Prosíme, nevyplňujte předem! Údaje mají být aktuální ke dni odběru.

5. Vyšetření červeného krevního barviva (hemoglobinu) ze vzorku získaného z prstu.

Vyšetření krevního obrazu ze žilní krve – noví dárci; dárci, kteří delší dobu nebyli na odběru krve; dárci plazmy, krevních destiček; dárci s nižší vstupní hodnotou červeného krevního barviva (kontrolní vyšetření).

6. Fyzikální vyšetření: krevní tlak, puls, tělesná teplota.

U dárců plazmy 1x ročně rozšířené interní vyšetření.

7. Pohovor s lékařem.

8. Propuštění dárce k odběru lékařem.

Vlastní odběr

1. Omytí loketní jamky.

2. Odběr plné krve: 3-10 minut. Odebírá se přibližně 450 ml krve.

Je vhodné včas upozornit odebírající sestru na případnou nevolnost či jakékoliv jiné nepříjemné pocity spojené s odběrem.

Po odběru

1. Z odběrového křesla vstát pomalu.

2. Dárce má nárok na občerstvení.

3. Dárce má nárok na den volna s náhradou mzdy.

4. Dostatek tekutin během dne.

5. V den odběru vynechat náročný fyzický trénink, neprovádět rizikové činnosti (práce ve výškách, potápění, horolezectví, pilot, řidič z povolání, apod.). 


Prosím, čekejte