Centrální operační sály

Umístění: Areál/pavilon: Bukov, Budova: A, Patro: přízemí

Personál:
lékaři: 2 (primář, zástupce primáře), SZP - instrumentační sestry: 48 (z toho 1 vrchní a 4 staniční sestry), PZP: 22 (z toho 15 sálových sanitářů)

Charakteristika:
COS byly uvedeny do provozu v roce 2004, v rámci dostavby Masarykovy nemocnice. Jsou umístěny v přízemí budovy A, v přímé návaznosti na Centrální příjem - emergency a heliport, Oddělení radiodiagnostiky a Oddělení intenzivní medicíny. Dohromady tvoří velmi dobře fungující celek péče o akutního chirurgického pacienta. Každý z celkem devíti operačních sálů má vlastní předsálí, kde probíhá anesteziologická příprava pacienta před operací (např. aplikace regionální anestezie). Šest sálů je určeno pro tzv. čistou operativu, dva sály pro operativu břišní a jeden sál pro operace pacientů s infekcí. Součástí sálů je i tzv. dospávací pokoj s osmi lůžky - zde je o pacienta po operaci komplexně pečováno (úplné probuzení, zahřátí, potlačení bolesti, úprava krevního tlaku, tekutiny...) před jeho odjezdem zpět na oddělení nebo na JIP. Na COS operují následující obory - traumatologie, neurochirurgie, všeobecná a cévní chirurgie, hrudní chirurgie, urologie, ORL, obličejová a čelistní chirurgie a robotická chirurgie. Ročně je zde provedeno okolo 8000 operací, včetně výkonů superspecializovaných a nadregionálních v rámci výše uvedených specializací.

Prosím, čekejte