Mobilní hospic

Mobilní hospic Masarykovy nemocnice poskytuje péči nevyléčitelně nemocným pacientům, u nichž jsou vyčerpány možnosti kurativní léčby a kteří již nejsou schopni k lékaři dojíždět ambulantně a přejí si zůstat ve vlastním sociálním prostředí. V největší míře se jedná o pacienty s onkologickým onemocněním, ale péče je určena i pacientům v konečném stadiu kardiálních, respiračních či neurologických onemocnění. Mobilní hospic Masarykovy nemocnice pečuje i o terminálně nemocné dětské pacienty. V neposlední řadě je podpora hospicového týmu určena i pečující rodině. Péči poskytuje tým zdravotníků - lékaři, sestry, nutriční poradkyně, sociální pracovnice či duchovní.

Lidé mohou Mobilní hospic Masarykovy nemocnice kontaktovat telefonicky. Pokud jsou splněny podmínky hospicové péče, je pečující osoba pozvána ke vstupnímu pohovoru, při kterém je seznámena se způsobem péče, s tím co pro pacienta může udělat mobilní hospic a s tím, na co se musí pečující rodina připravit. Poté je dle potřeby pacienta provedena vstupní návštěva lékaře a sestry v domácím prostředí a dále je frekvence návštěv dána potřebami a obtížemi pacienta. Mobilní hospic Masarykovy nemocnice může kontaktovat nejen rodina, ale i kterýkoli z ošetřujících lékařů pacienta.

Za služby Mobilního hospice Masarykovy nemocnice si pacienti nepřiplácejí. Nejdůležitější podmínky pro převzetí do péče Mobilního hospice Masarykovy nemocnice je ukončená onkologická léčba a celodenní přítomnost schopné pečující osoby.

Cílem péče mobilního hospice je splnit přání těm pacientům, kteří chtějí svůj konec života zůstat v domácím prostředí a v kruhu svých blízkých.

Paliativní specialisté nepomáhají lidem umírat, ale pomáhají jim prožívat zbývající dny jejich životů tak dobře, jak je to možné.

Kontakt pro zajištění služby:

Tel.:
+420 734 393 310

Prosím, čekejte