Oddělení paliativní medicíny - lůžka

Umístění: budova T, 3.patro, vcházejte žlutým výtahem

Paliativní lůžka jsou určena pro pacienty s vyčerpanými možnostmi léčby základního onemocnění a s obtížemi, které nelze zvládnout v ambulantním režimu. Nejsou určena k dlouhodobé péči, ale k nastavení léčby akutních obtíží a ve spolupráci s rodinou nastavení plánu péče a předání pacienta buď do domácího prostředí a péče mobilního hospice či do lůžkového hospice.


Primář

MUDr. Jana Dušánková

Vrchní sestra

Lucie Rejzková DiS.

Tel.:
+420 477 113 079

Sesterna

Tel.:
+420 477 113 077

Ambulance lékaře

Tel.:
+420 477 113 078

Sociální pracovnice

Irena Čalounová DiS.

Tel.:
+420 447 113 076

Administrativa

Klára Ficenc

Tel.:
+420 447 113 076

Prosím, čekejte