ODBĚRY BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU NA TOXIKOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

  • Při odběru biologického materiálu je nutné dodržovat obecné zásady bezpečnosti práce a zásady práce s biologickým materiálem.
  • Před každým odběrem ověřit identitu pacienta dostupným způsobem a shodu se žádankou.
  • Nádobka nebo zkumavka s materiálem musí být opatřena štítkem s nezaměnitelnými údaji pacienta tj. jménem, příjmením, rokem narození nebo ID pacienta, datem a časem odběru biologického materiálu. Štítky na odběrových nádobkách a zkumavkách nesmí být přelepeny či jiným způsobem poškozeny (potřísněny, roztrženy apod.). Údaje uvedené na štítku musí být shodné s údaji na žádance.
  • Odebraný biologický materiál na toxikologické vyšetření co nejdříve doručit do laboratoře. Pokud to není možné, biologický materiál uchovávat při teplotě 2 – 8°C.
  • Nádobky a zkumavky uchovávat v kolmé poloze (víčko, zátka nahoře). Biologický materiál transportovat tak, aby nedošlo k jeho vylití nebo rozbití zkumavky nebo nádobky, aby nedošlo k jeho znehodnocení fyzikálními vlivy a k ohrožení osob.
  • Vzorky přijaté do 8.00 hod jsou zpracovány týž pracovní den, vzorky doručené později, jsou zpracovány den následující.
  • ŽÁDANKA na toxikologické vyšetření je dostupná v elektronické podobě ve FONSu a v papírové podobě na intranetu v ŘÍZENÉ DOKUMENTACI pod číslem KZ03_FO0933 UL SOUDL Žádanka o toxikologické vyšetření nebo na webových stránkách KZ (Oddělení soudního lékařství a toxikologie). Je třeba vždy používat aktuální verzi žádanky
         Na ŽÁDANCE musí být uvedeno:
          - identifikace ordinujícího oddělení, jméno a podpis lékaře,
          - telefonické spojení na kliniku, oddělení nebo zdravotnické zařízení,
          - jméno a příjmení pacienta,
          - číslo pojištěnce (neshoduje-li se s rodným číslem), rodné číslo pacienta nebo datum narození u cizinců a novorozenců nebo není-li rodné číslo známo,
          - pohlaví,
          - v případě, že není totožnost pacienta známa, jiný způsob identifikace,
          - kód zdravotní pojišťovny, eventuálně informace o způsobu úhrady (samoplátce, faktura),
          - kódy diagnóz,
          - datum a čas odběru biologického materiálu,
          - požadavek na rychlost provedení analýz (statim),
          - účel vyšetření,
          - aktuální stav pacienta,
          - předpokládané škodliviny,
          - podaná medikace a běžně užívané léky,
          - jednoznačně definované požadavky na vyšetření,
          - druh odebraného biologického materiálu

  • STATIM vyšetření se v toxikologické laboratoři provádí pouze v případě ohrožení života, v případě bezvědomí a nebezpečí z prodlení!!! Vždy po předchozí telefonické domluvě.
  • Vyšetření STATIM je třeba do laboratoře doručit nejpozději do 1 hodiny po odběru v MNÚL nebo do 2 hodin po odběru mimo MNÚL (např. nemocnice Děčín, Teplice)!!! 
  • Pracovní doba Toxikologické laboratoře SOUDL
            Po – Pá                             06.30 – 15.00 hod                                                                                   tel. +420 477 113 373
                                                      15.00 – 6.30 hod POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA (jen STATIM)                tel. +420 731 848 896 (zkr. z MNÚL 6919)
            So, Ne, svátky                 POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA tel. +420 731 848 896, (jen STATIM),     zkr. z MNÚL 6919

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA – jen pro STATIMOVÁ vyšetření, nutno vždy volat pro domluvu o dalším postupu (laborant není přítomen na pracovišti).


Prosím, čekejte