Terapeutická a toxická rozmezí toxikologicky významných látek

Nálezy toxikologicky významných látek v analyzovaném biologickém materiálu je nutno posuzovat vždy individuálně.

Pro základní orientaci je v naší laboratoři využíváno odborné literatury:
Therapeutic and toxic blood concentrations of more than 1,100 drugs and other xenobiotics. Critical Care 2020
Reference blood level list of therapeutic and toxic substances (TIAFT 2013)
Prosím, čekejte