KLINIKA UROLOGIE A ROBOTICKÉ CHIRURGIE FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITY J.E.PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM A KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, A.S. - MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z.

Umístění: Budova: A, Podlaží: 2.

Urologické oddělení v počátku roku 2014 získalo statut Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Jejím přednostou byl jmenován MUDr. Jan Schraml, Ph.D.

Fakulta zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Klinika zajišťuje kompletní urologickou diagnostickou a léčebnou péči o dospělé pacienty, akutní urologickou péči o dětské pacienty ve spolupráci s odd. dětské chirurgie. Spolupracuje s gynekologickým odd. v oblasti uro-gynekologických výkonů. Zajišťuje urologickou péči o paraplegické pacienty s míšní lézí. Součástí Kliniky urologie a robotické chirurgie je také Centrum robotické chirurgie.

Centrum robotické chirurgie KZ, a.s.
 - Centrum robotické chirurgie KZ,a.s.

CRCH zahájilo svou činnost dne 19. 08. 2008 první roboticky asistovanou operací. V roce 2009 byl zakoupen robot da Vinci č. 2. Spuštěn byl 23. 4. 2009. Kladné ohlasy jsou patrné i ze strany pacientů kosmetické a funkční výsledky, zkrácení doby hospitalizace. 

CRCH zvýšilo prestiž KZ, a. s. v očích pacientů i odborné veřejnosti.  Stalo se nedílnou součástí  spektra chirurgických výkonů a je příkladem účelné centralizace vysoce specializovaných výkonů v týmu lékařů napříč celou KZ, a. s. 

V Krajské zdravotní nyní operuje nejmodernější robot v České republice

Klinika urologie a robotické chirurgie ústecké Masarykovy nemocnice od května 2015 vlastní nový robotický systém da Vinci typ Xi. Jedná se o nejmodernější přístroj tohoto typu v České republice. Nový přístroj lékaři využívají například při urologických, chirurgických, ORL nebo gynekologických operacích. „Robotická chirurgie je jedním z oborů, které z Krajské zdravotní dělají špičkové zdravotnické zařízení. Díky novému přístroji mají lékaři možnost operovat pacienty nejšetrnějším dostupným způsobem.

Centrum robotické chirurgie, které zahájilo svou činnost v srpnu 2008 první roboticky asistovanou operací, kdy se tehdy jednalo o resekci tumoru ledviny, od té doby do května 2015 provedlo 1758 operací, což pracoviště řadí v počtu provedených výkonů na špičku v rámci České republiky.

Robotická neboli tzv. da Vinci chirurgie znamená minimálně invazivní chirurgickou metodu, vhodnou pro operace v dutině břišní a hrudní a v dalších špatně dostupných dutinách lidského těla. Nově v rámci ORL i v dutině ústní a hltanu. Zejména všude tam, kam je z anatomických příčin obtížný přístup při otevřené, případně i laparoskopické metodě. Robotické operace jsou pro pacienta výrazně šetrnější a přinášejí významné výhody jemu, i operatérům. U nového modelu navíc dochází i k významnému vylepšení vzdělávání nových operatérů, kteří díky dvoukonzolovému ovládání mohou s operatérem instruktorem sdílet reálnou operaci.

Urodynamická ambulance

Klinika urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., disponuje od ledna roku 2018 moderním urodynamickým pracovištěm. Jednou z hlavních oblastí pracoviště je diagnostika a léčba inkontinence, tedy úniku moči, hygienického a sociálního problému všech věkových skupin. Dále se zabývá funkční  urologií, diagnostikou poruch dolních cest močových u dětí i dospělých. Pracoviště umožňuje rozvoj neurourologie, praktiky samostatné urologické disciplíny s vazbou na neurologii, neurochirurgii. Součástí urodynamické sestavy je velmi kvalitní křeslo z uhlíkových vláken, transparentní rentgen umožňující kvalitní vyšetření i u pohybově limitovaných pacientů.

Ordinační hodiny urodynamické ambulance jsou od pondělí do pátku mezi 8:00 až 15:00 hodinou.

 

Přednosta kliniky

MUDr. Jan Schraml, Ph.D.

Tel.:
+420 477 114 393
Email:

Zástupce přednosty kliniky

MUDr. Marek Broul, Ph.D., MBA, FECSM

Tel.:
+420 477 114 393
Email:

Vrchní sestra kliniky

Renata Lísalová

Tel.:
+420 477 114 392
Email:

Sekretariát kliniky

Jaroslava Říhová

Tel.:
+420 477 114 393
Email:

Koordinátorka Centra robotické chirurgie

Jitka Postlerová

Tel.:
+420 477 114 394
Email:

Urodynamická ambulance

Renata Lísalová

Tel.:
+420 477 113 542
Email:

Prosím, čekejte