KLINIKA UROLOGIE A ROBOTICKÉ CHIRURGIE FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITY J.E.PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM A KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, A.S. - MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z.

Umístění: Budova: A, Podlaží: 2.

Klinika urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., vznikla v únoru 2014 sloučením urologického oddělení a Centra robotické chirurgie

V současné době má klinika celkem 33 lůžek, na kterých pracuje celkem 8 lékařů, 19 sester a 6 sanitářů. Dva lékaři mají vědeckou hodnost Ph.D. Základní činností kliniky urologie a robotické chirurgie je zdravotní péče o urologické pacienty nejen z okresu Ústí nad Labem, ale také z celého regionu Ústeckého kraje. V roce 2020 bylo ošetřeno 2603 pacientů při hospitalizaci a 4933 ambulantních pacientů. 

Klinika zajišťuje kompletní urologickou diagnostickou a léčebnou péči o dospělé pacienty, akutní urologickou péči o dětské pacienty ve spolupráci s Oddělením dětské chirurgie - dětským úrazovým centrem Krajské zdravotní, a.s.. Spolupracuje s Gynekologicko-porodnickou klinikou Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. v oblasti urogynekologických výkonů. Zajišťuje urologickou péči o paraplegické pacienty s míšní lézí. 

Na endoskopickém sálku bylo v roce 2020 provedeno celkem 1958 operačních výkonů. Na sále „LERV“ bylo provedeno 316 výkonů. Na centrálních operačních sálech bylo provedeno celkem 580 otevřených, laparoskopických a roboticky asistovaných chirurgických výkonů. Kromě léčebné péče se klinika věnuje i výukové činnosti pregraduální i postgraduální, sester i lékařů. Klinika urologie a robotické chirurgie je také v roce 2020 řešitelem několika klinických studií.  

Klinika urologie a robotické chirurgie je jednou z nejmodernějších klinik v ČR, její úroveň je srovnatelná s řadou předních světových pracovišť. Dokladem toho je vzrůstající rozsah náročných operačních výkonů, rozvoj moderních operačních metod, ale hlavně množství spokojených pacientů. O profesionální úrovni svědčí řada článků na urologické téma v českých i zahraničních časopisech. 

Prioritou práce kliniky je i nadále poskytování špičkové péče pacientům. Klinika je zaměřena na léčbu nemocných s urologickými nádory a tento trend bude pokračovat. Cílem je vybudovat centrum poskytující komplexní péči o urologické malignity včetně těch nejnáročnějších radikálních operací nebo moderních diagnostických i miniinvazivních operačních metod. Nezbytným předpokladem úspěchu v této oblasti je úzká spolupráce s dalšími klinikami a odděleními jak Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, tak i okolních nemocnic, kterou se klinika snaží aktivně rozvíjet. Přes jasné onkologické zaměření se klinika věnuje i léčbě neurogenních poruch mikce, urolitiázy, infekčních urologických chorob a urogynekologických potíží. Významnou oblastí je andrologie a sexuologie.  

Klinika urologie a robotické chirurgie je pregraduálním výukovým pracovištěm pro mediky a zdravotní sestry. Dále spolupracuje s ČLK (Českou lékařskou komorou) i na postgraduální výuce lékařů. Posláním kliniky je i účast na výuce studentů lékařských univerzitních fakult (Plzeň, Hradec Králové…) a studentů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. I nadále usiluje o jejich zapojení do každodenní činnosti kliniky, což jim umožní kontakt s pacienty i získání základních praktických dovedností.

Nadstandardní pokoj

Nadstandardní pokoj NELZE na Klinice urologie a robotické chirurgie OBJEDNAT DOPŘEDU. Zájem o nadstandardní pokoj může pacient nahlásit až v den příjmu. 
Děkujeme za pochopení.

Centrum robotické chirurgie


Přednosta kliniky

MUDr. Jan Schraml, Ph.D.

Tel.:
+420 477 114 393
Email:

Primář a zástupce přednosty kliniky

MUDr. Martin Hlavička

Tel.:
+420 477 113 545
Email:

Kontakt na lůžkovou část kliniky

Tel.:
+420 477 113 548

Koordinátorka Centra robotické chirurgie

Dita Málková

Tel.:
+420 477 112 280
Email:

Prosím, čekejte