XV. Kongres České společnosti chirurgie ruky

IV. Kongres České společnosti terapie ruky

31. října 2019 - 2. listopadu 2019

Kampus Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem


Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na XV. Kongres České společnosti chirurgie ruky IV. Kongres České společnosti terapie rukykterý budeme pořádat v termínu
31. 10. – 2. 11. 2019 v Ústí nad Labem, v přednáškových aulách nového kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Po slavnostním zahájení kongresu ve čtvrtek odpoledne, které bude zahrnovat přednášky zajímavých hostů a hudební vystoupení, bude následovat uvítací přípitek v prostorách kampusu. V pátek dopoledne plánujeme uspořádat plenární sekci, společnou pro chirurgy i terapeuty ruky, do které budou pozváni přední odborníci v problematice řešení postižení a onemocnění ruky, včetně zahraničních řečníků. Následovat budou paralelní sekce pro chirurgy, fyzioterapeuty a ergoterapeuty, nově chceme v rámci kongresu uspořádat i sesterskou sekci. Za zvláštní upozornění jistě stojí i AO Sympozium zaměřené na radiokarpální luxační zlomeniny a poranění vazů zápěstí, obsazené předními českými a slovenskými odborníky na dané téma, které bude probíhat v pátek odpoledne. V rámci kongresu nebudou chybět ani firemní prezentace a workshopy.

Doufám, že kongres přinese svým účastníkům nejen řadu odborných informací, ale i milá společenská setkání a navázání nových kontaktů.

Těším se na setkání s Vámi v Ústí nad Labem. 

Ivan Humhej, Neurochirurgická klinika FZS UJEP a MN v Ústí nad Labem


Vážení kolegové, milí přátelé,

srdečně Vás zveme k účasti na tomto mimořádném setkání, kde budete mít možnost nejen se dozvědět o současných nejnovějších trendech v chirurgii ruky, ale také se setkat s předními odborníky v oboru.

Cílem kongresu je propojit všechny odborníky zabývající se chirurgií ruky napříč medicínskými obory a poskytnout jim možnost prezentovat výsledky své klinické a vědecké práce. Kromě přednášek, které budou probíhat v paralelních sekcích pro chirurgy, fyzioterapeuty a ergoterapeuty, bude kongres obsahovat sesterskou sekci, posterovou sekci a různé firemní prezentace a workshopy z oblasti chirurgie ruky. Nedílnou součástí kongresu bude plenární sekce společná pro chirurgy i terapeuty ruky, do které budou pozváni přední odborníci v oboru chirurgie ruky, včetně zahraničních řečníků. Program kongresu nabízí zajímavá témata, která nejsou často předmětem národních kongresů, proto doufám, že budou pro účastníky kongresu atraktivní. Za upozornění mimo jiné stojí AO Sympozium zaměřené na radiokarpální luxační zlomeniny a poranění vazů zápěstí, jehož fakultu budou tvořit přední odborníci na problematiku z České a Slovenské republiky.

Pevně věřím, že budete s námi sdílet své zkušenosti a srdečně se těším na setkání s Vámi.

Petra Meluzinová, Klinika úrazové chirurgie FZS UJEP a MN v Ústí nad Labem


Krajská zdravotní a.s. (c) 2016