Informace

Pořadatel kongresu: 
Neurochirurgická klinika a Klinika úrazové chirurgie FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Datum a místo konání:
31. 10. - 2. 11. 2019
Kampus Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Odborní garanti a koordinátoři kongresu:
MUDr. Ivan Humhej, Ph.D., Neurochirurgická klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., e-mail: ivan.humhej@kzcr.eu 
MUDr. Petra Meluzinová, Klinika úrazové chirurgie FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., e-mail: petra.meluzinova@kzcr.eu

Vědecký výbor:

MUDr. Aleš Fibír, Ph.D.
MUDr. Alena Schmoranzová
MUDr. Radek Kebrle
MUDr. Ivan Humhej, Ph.D.
MUDr. Petra Meluzinová
Mgr. Milada Kukačková
MUDr. Bohumil Zálešák, Ph.D.
doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.                                                                                                     
MUDr. Martin Molitor, Ph.D.                                           
MUDr. Tomáš Hellmuth
MUDr. Robert Tomáš, Ph.D.
MUDr. Pavel Maršálek

Organizační výbor:
MUDr. Ivan Humhej, Ph.D.
MUDr. Petra Meluzinová
MUDr. Hynek Zítek
MUDr. Roman Mišičko
MUDr. Alberto Malucelli
MUDr. Jan Lodin
MUDr. Alena Sejkorová
MUDr. Karel Pištěk

Kredity:
Kongres bude zařazen do akcí kreditního systému a ohodnocen kredity u organizace ČLK.

Organizační a technické zajištění:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Upozornění:
Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016