Pozvánka předsedy ČSCHR

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé chirurgie ruky,

i já se připojuji k organizátorům kongresu a jménem České společnosti chirurgie ruky bych Vás také chtěl pozvat na nadcházející kongres naší společnosti. Ten se koná tentokrát v Ústí nad Labem a jako vždy je jedinečnou příležitostí k setkávání pro všechny specialisty, kteří se věnují tak krásnému a rozsáhlému oboru, jakým chirurgie ruky je.

Každý náš kongres považuji za vrcholnou vědeckou akci, na které máme možnost se naučit od jiných mnoho nového, nebo naopak prezentovat svoje výsledky a v diskusi s ostatními i obhájit případné nové postupy a techniky, o kterých jsme přesvědčeni, že nabízejí prospěch našim pacientům.

Nepochybuji o tom, že jsou pozváni vynikající řečníci, že je možno navštívit zajímavé workshopy a že v odborném programu je řada zajímavých sdělení. Proto si myslím, že pro každého chirurga ruky má smysl na kongres přijet.

Zvláště bych chtěl ale pozvat všechny stávající členy naší společnosti, aby přijeli na kongres i z dalšího důležitého důvodu. Na závěr hlavního jednacího dne se uskuteční shromáždění členů naší společnosti, které je jejím vrcholným orgánem. Na programu jednání budou nejen informace o činnosti výboru společnosti, o vzdělávání organizovaném společností, nebo o spolupráci s ostatními tuzemskými i zahraničními společnostmi, ale bude projednáván i návrh nových stanov naší společnosti. Hlavním důvodem jejich úpravy je zejména aktuální nekompatibilita se stanovami ČLS JEP z. s. a s pravidly upravujícími činnost odborných společností v ní sdružených. Návrh nových stanov, které projednal a odsouhlasil výbor společnosti, najdete na webových stránkách společnosti
https://www.handsurgery.cz/spolecnost-chirurgie-ruky/spolecnost/stanovy/

Případné připomínky k návrhu můžete uplatnit tamtéž, výbor se s nimi bude poté zabývat. Shromáždění členů se koná jednou za čtyři roky a já věřím, že si možnost podílet se na činnosti naší společnosti nenecháte ujít.

Na všechny se těším.

MUDr. Aleš Fibír, Ph.D.
předseda společnosti

Program shromáždění členů České společnosti chirurgie ruky ČLS JEP:

  1. Uvítání, kontrola prezence a usnášeníschopnosti
  2. Zpráva předsedy společnosti (MUDr. Aleš Fibír, Ph.D.)
  3. Zpráva pokladníka společnosti (MUDr. Zdeněk Vodička)
  4. Zpráva národního delegáta pro FESSH (MUDr. Tomáš Hellmuth)
  5. Zpráva národního delegáta pro IFSSH (MUDr. Bohumil Zálešák, Ph.D.)
  6. Zpráva o probíhajících vzdělávacích kurzech (MUDr. Alena Schmoranzová)
  7. Představení nových stanov společnosti (MUDr. Aleš Fibír, Ph.D.)
  8. Hlasování členů o nových stanovách společnosti
  9. Diskuse
  10. Ukončení shromáždění


 

 

 

 

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016