Přihlášky a registrace

Akce již proběhla, na tuto akci se již není možno přihlásit.PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI - důležitá data:

Přihlášení k aktivní účasti vč. abstrakt: do 30. 6. 2019

Přihlášení k pasivní účasti: do 15. 10. 2019

Registrace on-line je uzavřena. 

Po 15. 10. 2019 je možná registrace na kongres pouze na místě. Kongresová registrace začíná v pátek 1.11.2019 od 7:30 hodin v prostorách Kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.


Krajská zdravotní a.s. (c) 2016