Kaplanská služba v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.

Kaplanská služba se realizuje formou osobního setkání nemocničního kaplana s pacientem. Je určena pro nemocné a jejich blízké jak věřící, tak i nevěřící. Nabízí lidský zájem vyjádřený osobní návštěvou a přítomností.

Kdo je nemocniční kaplan?

Nemocniční kaplan je teologicky vzdělaný a kvalifikovaný duchovní. Službu duchovního poskytuje všem zájemcům bez rozdílu vyznání, náboženství či světového názoru. Při poskytování kaplanské služby je vázán mlčenlivostí. V případě zájmu o návštěvu nemocničního kaplana můžete kontaktovat personál oddělení, který návštěvu kaplana zajistí.

Komu je tato služba určena?

Pacientům

• kteří v průběhu hospitalizace trpí osamělostí, smutkem nebo strachem

• kteří v souvislosti s nemocí řeší naléhavé vztahové nebo existenciální otázky

• kteří se uzavřeli vůči svému okolí a je potřeba posílit v nich pocit důvěry a naděje

• kteří ztrácejí smysl života vlivem nemoci a utrpení

• kteří si potřebují popovídat nebo uvítají jen přítomnost druhého člověka

Příbuzným

• kteří sami psychicky špatně nesou nemoc či odloučení blízké osoby

• kteří těžko hledají slova při komunikaci s nemocným členem rodiny

• kteří potřebují povzbudit při provázení nemocné či umírající blízké osoby

• kteří zažívají emoční stres, vyvolaný ztrátou blízké osoby

Personálu

• který cítí potřebu konzultovat některá závažná rozhodnutí

• který potřebuje z různých důvodů podporu od druhého člověka

• na nějž doléhají osobní či rodinné starosti

Co nemocniční kaplani nabízejí?

• lidský zájem vyjádřený osobní návštěvou a přítomností

• rozhovor, naslouchání, povzbuzení

• mlčenlivou přítomnost u lůžka

• modlitbu a četbu Bible

• udílení svátostí

• zprostředkování kontaktu s duchovními všech církví a náboženských společností registrovaných v ČR

Nemocniční kaplani

Tel.:
+420 731 618 257

Koordinátor a garant duchovní služby

BTh. Zbyšek Jonczy

Prosím, čekejte