Spojení MHD

 
Areál Bukov
Hlavní areál nemocnice najdete v městské části Severní terasa, v ulici Sociální péče.
V areálu jsou umístěna téměř všechna oddělení a ambulance, včetně Akutního příjmu a Dětské pohotovosti.
 
Doporučená cesta městskou hromadnou dopravou z centra Ústí nad Labem:
Trolejbusem č. 51 – směr "Mírová" - zastávka "Sociální péče".
Trolejbusem č. 60 - směr "Mírová" - zastávka "Masarykova nemocnice".
Autobusem č. 15 - směr "Strážky" - zastávka "Masarykova nemocnice".
 
Doporučená cesta městskou hromadnou dopravou ze Všebořic:
Autobusem č. 5 - směr "Krásné Březno" - zastávka "Masarykova nemocnice".
 
Doporučená cesta městskou hromadnou dopravou z Krásného Března:
Autobusem č. 5 - směr "obchodní centrum, Všebořice" - zastávka "Masarykova nemocnice".
                                                                                                                                                                      
Areál V Podhájí    
Areál najdete v městské části Bukov, poblíž zimního stadionu
V areálu je umístěno oddělení Nukleární medicíny a Radioterapie.
 
Doporučená cesta městskou hromadnou dopravou z centra Ústí nad Labem:
Trolejbusy č. 54, 56 – směr "Všebořice"- zastávka "Městský stadion".
Autobusem č. 11 - směr "Přestanov" - zastávka "Městský stadion". 


Prosím, čekejte