Preventivní onkologická prohlídka pro pojištěnce VZP ČR

Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (dále jen MN ÚL), se zapojila do programu VZP ČR: „Preventivní onkologická prohlídka pro každého“. 

Pro koho je projekt určen?

Do projektu preventivní onkologické prohlídky se mohou zapojit pojištěnci VZP starší 35 let. Projekt není určen pro pojištěnce, u kterých aktuálně probíhá léčba onkologického onemocnění nebo byl již stanoven onkologický nález.

Jak se na vyšetření objednat?

Zájemci o prohlídku se mohou objednat u vrchní sestry Oddělení jednodenní chirurgie MN ÚL Evy Vinšové na tel. čísle 477 112 821 každý všední den v době od 8:00 do 14:00 hod.

Jaká vyšetření budou provedena?

První vyšetření bude probíhat v ambulanci Oddělení jednodenní chirurgie MN ÚL, budova: A, 2. NP.

Součástí programu jsou tato vyšetření:

- Vstupní pohovor, odběr krve, EKG

- Laboratorní testy: vyšetření krevního obrazu (KO), stanovení C-reaktivního proteinu, sodík, chloridy, draslík, vápník celkový, bilirubin celkový, jaterní testy, LDH, kreatinin, urea, kyselina močová, koncentrace cukru v krvi (glykémie), lipidový soubor - cholesterol, LDL, HDL, triglyceridy, vyšetření celkové bílkoviny (CB), koncentrace hormonu TSH, analýza moči chemicky a mikroskopicky, markery: CEA, Ca 19-9, PSA pro muže,  CA 125 pro ženy

- Test stolice na okultní krvácení

- Ultrazvuk břicha a pohlavních orgánů u muže

- Rentgenové vyšetření plic

- Závěrečné vyšetření nebo zaslání závěrečné zprávy dle přání klienta

Jaká je cena za provedená vyšetření?

Celková částka za všechna vyšetření činí 6 000 Kč. Vyšetření musí být plně uhrazeno na pokladně zákaznického centra MN ÚL. Klient obdrží doklad o zaplacení částky a do 3 měsíců od data vystavení příjmového dokladu může požádat na klientském pracovišti VZP ČR nebo formou písemné žádosti o příspěvek od VZP.  

VZP poskytne klientovi příspěvek do maximální výše 3 000,- Kč (při splnění podmínek pro poskytnutí příspěvku).

Více informací o projektu najdete ZDE

Prosím, čekejte