Rady pro pacienty a jejich blízké

Co si vzít s sebou do nemocnice?

 • Při nástupu do nemocnice potřebujete občanský průkaz, průkaz pojištěnce, jméno vašeho ošetřujícího lékaře, doporučení k přijetí a výsledky vašich vyšetření (popř. očkovací průkaz).
  • Dále kontaktní adresu a telefon na rodinné příslušníky nebo příbuzné.
  • Léky, které užíváte (v originálním balení, příp. jejich seznam a dávkování). Léky používejte dle pokynů. Máte právo vědět, jaké léky užíváte. V případě, že byste užívali léky bez vědomí ošetřujícího lékaře a sester je nebezpečí nežádoucích účinků!
  • Osobní toaletní potřeby (jako kartáček na zuby, pastu, nezbytnou kosmetiku, holení…).
  • Pyžamo (může být v některých případech vyžadováno nemocniční), župan, přezůvky.
  • Knihu, časopis, malé rádio se sluchátky apod. podle vašeho zájmu.
  • Větší finanční hotovost nebo cennosti si do nemocnice NEBERTE!! Doporučujeme vzít si s sebou pouze menší finanční částky a kartu do telefonního automatu. Případně je možné cennosti uschovat prostřednictvím staniční sestry v tzv. depositu nemocnice.
  • Mobilní telefony mohou rušit některé zdravotnické přístroje a ohrozit tak i jiné nemocné. Při používání mobilních telefonů se řiďte údaji výrobce telefonu, nerušte spolupacienty a v každém případě se o možnostech použití mobilního telefonu domluvte se sestrami na oddělení
 • Po přijetí na příslušné oddělení vám bude přiděleno lůžko, budete seznámeni s provozem oddělení, obdržíte informaci o tom, kdo je váš ošetřující lékař, jaká bude příprava na vyšetření nebo operační zákrok, jaká bude léčba. Na oddělení máte možnost se seznámit s právy pacientů, jídelním lístkem apod.
 • Při přijetí a před každým větším výkonem (například operací, náročným vyšetřením) Vás lékař seznámí s plánovaným výkonem, proč je prováděn a jaká hrozí rizika, abyste mohl(a) vyjádřit podpisem kvalifikovaně svůj souhlas či odmítnutí výkonu. (U nezletilých a ve zvláštních právních případech i zákonný zástupce).
 • Informace o vašem zdravotním stavu poskytne lékař pouze těm osobám, které vymezíte při podpisu tzv. příjmového reversu.
 • Při propouštění z nemocnice obdržíte propouštěcí zprávu a také budete informováni o další doporučené léčbě.
 • Jestliže váš zdravotní stav bude vyžadovat domácí ošetřovatelskou péči bude vám zprostředkována po domluvě s vámi, lékařem a zdravotně sociální pracovnicí nemocnice v potřebném rozsahu.

Prosím, čekejte