KARDIOLOGICKÁ KLINIKA FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITY J.E.PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM A KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, A.S. - MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z.

Umístění: Areál: Bukov

Budova A: přízemí: standardní oddělení a koronární jednotka 
                   1. patro: kardiologický stacionář

Budova B: 3. patro: ambulantní část


Kardiologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. byla ustanovena v roce 2007.

Fakulta zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Klinika poskytuje obyvatelům Ústeckého kraje specializovanou komplexní kardiovaskulární péči podle nejnovějších poznatků současné medicíny na poli kardiologie. Zásadním pro další rozvoj kardiovaskulární péče v Ústeckém kraji bylo zahájení provozu kardiochirurgie a kardioanesteziologie v rámci Kardiocentra.

Pracoviště kardiologické kliniky tvoří koronární jednotka, standardní oddělení, kardiologický stacionář, pracoviště neinvazivní kardiologie, pracoviště invazivní kardiologie a pracoviště kardiostimulace a elektrofyziologických vyšetřování. 

Na klinice probíhá pregraduální výuka studentů medicíny i postgraduální školení lékařů v kardiologii. 

Na klinice probíhá řada mezinárodních multicentrických studií i vlastní výzkumné projekty za podpory grantů IGA MZ ČR.  

Náhrada srdeční chlopně s využitím rázové ultrazvukové vlny


Zástupce pro vědu, výzkum a vzdělávání

MUDr. Nedal Omran

Tel.:
+420 477 112 710
Email:

Sekretariát

Olga Pezlová

Tel.:
+420 477 112 723
Email:
FAX:
+420 477 112 727

Kardiologický JIP

Tel.:
+420 477 112 734
Tel.:
+420 477 112 735

Kardiologické standardní oddělení

Tel.:
+420 477 112 732

Oddělení jednodenní kardiologie - Kardiologický stacionář

Tel.:
+420 477 112 762

Oddělení invazivní kardiologie

Tel.:
+420 477 112 722
Tel.:
+420 477 112 780

Oddělení elektrofyziologie a kardiostimulace

Tel.:
+420 477 112 719

Kardiorecepce - ambulantní kardiologie

pracovní dny 7:00 - 15:00

Tel.:
+420 477 117 883

Adresa

Adresa:
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Kardiologická klinika UJEP, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Lékařský personál kliniky:

Primář:
MUDr. Radim Špaček

Zástupce pro vědu, výzkum a vzdělávání:
MUDr. Nedal Omran

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vedoucí lékař kardiologické JIP:
MUDr. Nedal Omran

Vedoucí lékař standardního kardiologického oddělení:
MUDr. Vladimír Hraboš

Vedoucí lékař Invazivní kardiologie:
MUDr. Radim Špaček

Vedoucí lékař oddělení arytmologie:
MUDr. Milena Kubíčková
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Další atestovaní lékaři:

MUDr. Jiří Hlaváček, ml.
MUDr. Jiří Holý
MUDr. Martin Kvašňák
MUDr. Zdeněk Šembera
MUDr. Martin Vojtíšek

Sekundární lékaři:

MUDr. Václav Bartoš
MUDr. Denis Biedermann
MUDr. Dominik Fľak
MUDr. Jan Hachran
MUDr. Bohdan Klymenko
MUDr. Karolína Drnková
MUDr. Artem Rohozin
MUDr. Maryna Salomanina
MUDr. Tereza Špornová
MUDr. Lucie Vlažná

Péče o pacienty

Invazivní kardiologie má dispozici dva intervenční sály s nepřetržitým zajištěním primární koronární intervence pro akutní infarkt myokardu.
Dále provádí diagnostické i léčebné výkony srdečních vad. K dispozici má přístroje k měření hemodynamických parametrů nebo k provádění intravaskulárního ultrazvuku a optické koherentní tomografie k podrobnému zobrazení věnčitých tepen.
Provádějí se zde pravostranné a levostranné katetrizace, implantace chlopenní protézy do aortální pozice (TAVI), opravy vad mitrální chlopně (MitraClip, PTMV), implantace okluderů pro vrozené vady srdce a defekty, katetrizační uzávěr ouška levé síně.

Pracoviště kardiostimulace a elektrofyziologie  poskytuje léčbu nemocným s poruchami srdečního rytmu.
Vybaveno je nejmodernějšími přístroji k provádění diagnostiky a léčby srdečních arytmií, implantace dočasné i trvalé kardiostimulace, implantace kardioverter defibrilátoru a srdeční resynchronizační terapie.
Probíhají zde kompletní elektrofyziologické vyšetření, radiofrekvenční ablace supraventrikulárních a komorových arytmií, radiofrekvenční ablace fibrilace síní, izolace plicních žil, cryo-ablace. K dispozici je i 3D-elektro-anatomický systém CARTO-3.

Neinvazivní ambulantní kardiologie je vybavena EKG zátěžové testy (bicyklová ergometrie), ambulantní záznam EKG (EKG Holter), ambulantní měření tlaku krve (TK Holter), k dovyšetření ztrát vědomí test na nakloněné rovině (head-up tilt test).
K dispozici je klasická (transtorakální) i jícnová echokardiografie, dobutaminové zátěžové testy a kontrastní echokardiografie. 

Prosím, čekejte