Oddělení soudního lékařství a toxikologie

Umístění: Budova: C, Podlaží: 1-přízemí

Oddělení soudního lékařství a toxikologie zajišťuje kompletní soudnělékařskou službu pro Ústecký kraj a poskytuje nepřetržitý provoz toxikologické laboratoře na úseku klinickém a forenzním.

Soudnělékařský úsek zahrnuje provádění zdravotnických a soudních pitev. Zdravotní pitvy se provádějí za účelem zjištění příčiny smrti a objasnění dalších ze zdravotního hlediska závažných okolností a mechanismu úmrtí u osob, které zemřely mimo zdravotnické zařízení nebo v něm náhlým, neočekávaným nebo násilným úmrtím, včetně sebevraždy. Soudní pitvy se provádějí při podezření, že úmrtí bylo způsobeno trestným činem. Dle zák. č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách se povinně provádějí pitvy při náhlých a neočekávaných úmrtích, jestliže při prohlídce těla zemřelého nebylo možno jednoznačně zjistit příčinu smrti
; při všech násilných úmrtích včetně sebevraždy; při podezření, že úmrtí může být v příčinné souvislosti s nesprávným postupem při poskytování zdravotních služeb; při podezření, že úmrtí mohlo být způsobeno v souvislosti se zneužíváním návykových látek; u osob, které zemřely ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence.

Toxikologická laboratoř provádí průkaz a stanovení alkoholu, metanolu, etylenglykolu, toluenu, opiátů, amfetaminů, kannabinoidů, benzodiazepinů, karboxyhemoglobinu a léků. Služby toxikologické laboratoře jsou poskytovány klinickým oddělením a ambulancím, privátním lékařům, zdravotnickým zařízením v regionu, firmám a soukromým osobám a neposlední řadě orgánům státní správy, zejména PČR.

Pro potřeby státních orgánů i soukromé osoby je dostupné i znalecké molekulárně-genetické vyšetření, zejména se zaměřením na identifikaci osoby neznámé totožnosti či určení paternity.

Zdravotnická laboratoř č. 8293 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO 15189:2013.

Seznam akreditovaných metod:
1. Stanovení koncentrace ethanolu v krvi a moči metodou plynové chromatografie 
2. Imunochemický průkaz amfetaminových derivátů v moči
3. Imunochemický průkaz cannabinoidů v moči
4. Stanovení koncentrace ethanolu v krvi a moči metodou kapilární plynové chromatografie
5. Stanovení vybraných amfetaminových derivátů v biologickém materiálu metodou GC-MS

Primář

MUDr. Andrea Vlčková

Tel.:
+420 477 113 376
Email:

Sekretariát Soudní lékařství

Anna Suchá

Tel.:
+420 477 113 362
FAX:
+420 477 113 370
Email:

Vedoucí laborant

Věra Čmelíková Milková

Tel.:
+420 477 113 372
Email:

Vedoucí toxikologické laboratoře

Ing. Andrea Novotná Rychtecká

Tel.:
+420 477 113 377
Email:

Zástupce vedoucí toxikologické laboratoře

Ing. Josef Holoubek

Tel.:
+420 477 113 377
Email:

Molekulárně-genetické analýzy

RNDr. Petr Štolba

Tel.:
+420 477 113 432
Email:
Tel.:
+420 737 781 790

Kancelář toxikologické laboratoře, příjem materiálu, informace

Tel.:
+420 477 113 373

Prosím, čekejte