Nevyužitá zdravotnická technika Krajské zdravotní, a. s., k odprodeji

Krajská zdravotní, a. s., nabízí k prodeji nevyužitou zdravotnickou techniku dle níže uvedeného přehledu (Seznam nevyužité zdravotnické techniky Krajské zdravotní, a. s., k odprodeji). Zdravotnická technika je uložena v areálech jednotlivých odštěpných závodů Krajské zdravotní, a. s., .

 V případě zájmu o prohlídku uložené zdravotnické techniky, získání informací o stavu a dalších informací je možné se obrátit se žádostí o stanovení termínu výhradně na emailovou adresu: radek.broz@kzcr.eu  

 Termín pro podání cenových nabídek na odkup ze strany zájemců je stanoven na 3.9.2018 v 10:00. Cenové nabídky je možné zasílat emailem na emailovou adresu: jaroslava.jurkaninova@kzcr.eu