8.11.2017

Uzávěrka přihlášek do Stipendijního programu se blíží!

Studuje někdo z Vašich blízkých na lékařské fakultě, fakultě zdravotnických studií, vyšší odborné nebo střední zdravotnické škole? Informujte ho o možnostech programu Nadačního fondu. Příspěvek na studium se pohybuje od 2 000 – 7 000 Kč za měsíc. Uzávěrka přihlášek již 10. 11. 2017!

Pro odevzdání přihlášek a zodpovězení případných dotazů se obracejte na pí. Helenu Klatovskou, email: Helena.Klatovska@kzcr.eu, tel.: 477 114 121.

Uzávěrka přihlášek do Stipendijního programu se blíží!

Stipendijní program pro akademický rok 2017/2018


Stipendijní program Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s.

Předseda správní rady Nadačního fondu KZ, a.s. vyhlašuje
v rámci Stipendijního programu pro akademický rok 2017/2018
 
nabídku pro studenty 6. ročníku lékařských fakult, se zájmem pracovat
v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s. na níže uvedených odděleních,
a to ve výši
 
50% roční částky stipendia za 4. ročník, 75% roční částky stipendia za 5. ročník,
100% roční částky stipendia za 6. ročník
 
 tj. stipendium v celkové výši 157 500 Kč
 
Nemocnice Děčín, o.z.:
Neurologické oddělení, Dětské a dorostové oddělení, Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Otorinolaryngologické oddělení, Rehabilitační oddělení, Radiodiagnostické oddělení, Interní oddělení
 
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.:
Neurologické oddělení, Plicní oddělení, Oddělení lékařské genetiky, Oddělení klinické hematologie, Kardiologická klinika, Infekční oddělení, Onkologické oddělení, 
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny
 
Nemocnice Teplice, o.z.:
Chirurgické oddělení, Ortopedické oddělení, Interní oddělení I., Gynekologicko-porodnické oddělení, Radiodiagnostické oddělení, Neurologické oddělení
 
Nemocnice Most, o.z.:
Neurologické oddělení, Dětské a dorostové oddělení, Plicní oddělení, Psychiatrické oddělení,
Oddělení následné a dlouhodobé intenzivní a ošetřovatelské péče, Oddělení centrální endoskopie,
Interní oddělení I. + II., Otorinolaryngologické oddělení, Gynekologicko-porodnické oddělení
 
Nemocnice Chomutov, o.z.:
Interní oddělení, Ortopedické oddělení, Hematologicko-transfuzní oddělení, Onkologické oddělení,
Oddělení nukleární medicíny, Dětské a dorostové oddělení, Gynekologicko-porodnické oddělení,
Radiodiagnostické oddělení, Neurologické oddělení
 
Stipendium je určeno na úhradu nákladů spojených se studiem.
Žádost o poskytnutí stipendia musí být doručena nejpozději do 10. 11. 2017 na adresu:
Krajská zdravotní, a. s., Sociální péče 3316/12 A, Úsek řízení lidských zdrojů,
401 13  Ústí nad Labem - obálku označte „Stipendium“

Bližší informace lze získat u p. Heleny Klatovské
(telefon:  477 114 121, e-mail:  helena.klatovska@kzcr.eu)

Podmínky programu, formulář žádosti a vzor smlouvy naleznete na stránkách:

Stipendijní program Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s.

Předseda správní rady Nadačního fondu KZ, a.s. vyhlašuje
Stipendijní program pro akademický rok 2017/2018

Podporováni mohou být:

studenti 4. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia v oborech
lékař, farmaceut
stipendium ve výši 7 000,-- Kč / měsíčně

studenti 2. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia nebo
vyššího odborného prezenčního studia v oboru
radiologický asistent
stipendium ve výši 7 000,-- Kč / měsíčně

studenti 2. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia nebo
vyššího odborného prezenčního studia v oborech
všeobecná sestra, fyzioterapeut, zdravotnický záchranář
stipendium ve výši 5 000,-- Kč / měsíčně

studenti 4. ročníku středoškolského prezenčního studia v oboru
zdravotnický asistent, praktická sestra
stipendium ve výši 4 000,-- Kč / měsíčně

studenti 3. ročníku středoškolského prezenčního studia v oboru
zdravotnický asistent, praktická sestra
stipendium ve výši 2 000,-- Kč / měsíčně

Stipendium je určeno na úhradu nákladů spojených se studiem.
Žádost o poskytnutí stipendia musí být doručena nejpozději do 10.11.2017 na adresu:
Krajská zdravotní, a. s., Sociální péče 3316/12A, Úsek řízení lidských zdrojů,
401 13 Ústí nad Labem (obálku označte „Stipendium“).

Bližší informace lze získat u p. Heleny Klatovské,
telefon: 477 114 121 nebo e-mail: helena.klatovska@kzcr.eu

Podmínky programu, formulář žádosti a vzor smlouvy naleznete na stránkách:
http://www.kzcr.eu/nadacni-fond


Společnost Krajská zdravotní založila Nadační fond Krajské zdravotní, a.s. s účelem:

Shromažďování finančních prostředků:

  • k účinné podpoře iniciativ a aktivit přispívajících k růstu, prohlubování a zvyšování kvalifikace odborného zdravotnického personálu všech nemocnic Krajské zdravotní, a.s.,
  • k podpoře zvyšování odborné úrovně a kvality poskytované zdravotnické péče v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s.,
  • k podpoře vybavení odborně zaměřených pracovišť diagnostickou a jinou přístrojovou technikou špičkové úrovně.

Nadační fond

Kontaktní údaje:

Číslo účtu: 229 960 851 / 0300
Účet veden u ČSOB
IČO:
287 07 117
DIČ: CZ 287 07 117