Stipendijní program Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s.

Předseda správní rady Nadačního fondu KZ, a.s. vyhlašuje
Stipendijní program pro akademický rok 2019/2020

Podporováni mohou být:

studenti 4. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia v oborech
lékař, farmaceut
stipendium ve výši 7 000,-- Kč / měsíčně

studenti 2. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia nebo
vyššího odborného prezenčního studia v oboru
radiologický asistent
stipendium ve výši 7 000,-- Kč / měsíčně

studenti 2. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia nebo
vyššího odborného prezenčního studia v oborech
všeobecná sestra, fyzioterapeut, zdravotnický záchranář
stipendium ve výši 5 000,-- Kč / měsíčně

studenti 4. ročníku středoškolského prezenčního studia v oboru
zdravotnický asistent (praktická sestra)
stipendium ve výši 4 000,-- Kč / měsíčně

studenti 3. ročníku středoškolského prezenčního studia v oboru
zdravotnický asistent (praktická sestra)
stipendium ve výši 2 000,-- Kč / měsíčně

studenti 6. ročníku vysokoškolského prezenčního studia v oborech lékař,
kteří deklarují zájem působit v konkrétních odštěpných závodech Krajské zdravotní, a.s.
v oborech s dlouhodobým nedostatkem lékařů:
stipendium ve výši 50 % roční částky stipendia za 4. ročník (tzn. 35 000,- Kč) +
stipendium ve výši 75 % roční částky stipendia za 5. ročník (tzn. 52 500,- Kč) +
stipendium ve výši 7 000,- Kč / měsíc v akademickém roce 2019/2020,
tedy celkem 157 500,- Kč

Stipendium je určeno na úhradu nákladů spojených se studiem.

Žádost o poskytnutí stipendia, včetně potvrzení o studiu,
musí být doručena nejpozději do 31. 10. 2019 na adresu:
Krajská zdravotní, a. s., Sociální péče 3316/12A, Úsek řízení lidských zdrojů,
401 13 Ústí nad Labem (obálku označte „Stipendium“).

Bližší informace lze získat v pracovních dnech pondělí – středa u p. Heleny Klatovské,
telefon: 477 114 121, mobil: 731 618 217 nebo e-mail: helena.klatovska@kzcr.eu

Podmínky programu, formulář žádosti a vzor smlouvy naleznete na stránkách:
http://www.kzcr.eu/nadacni-fond

Stipendijní program pro akademický rok 2019/2020


Stipendijní program Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s.

Předseda správní rady Nadačního fondu KZ, a.s. vyhlašuje
v rámci Stipendijního programu pro akademický rok 2019/2020
 
nabídku pro studenty 6. ročníku lékařských fakult, se zájmem pracovat
v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s. na níže uvedených odděleních,
a to ve výši
 
50% roční částky stipendia za 4. ročník, 75% roční částky stipendia za 5. ročník,
100% roční částky stipendia za 6. ročník
 
 tj. stipendium v celkové výši 157 500 Kč
 
Nemocnice Děčín, o.z.:
Neurologické oddělení, Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Otorinolaryngologické oddělení,
Rehabilitační oddělení, Radiodiagnostické oddělení, Interní oddělení
 
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.:
Plicní oddělení, Oddělení lékařské genetiky, Oddělení klinické hematologie, Kardiologická klinika, Infekční oddělení, Onkologické oddělení, Nefrologicko-dialyzační oddělení, Patologické oddělení
 
Nemocnice Teplice, o.z.:
Ortopedické oddělení, Interní oddělení, Gynekologicko-porodnické oddělení, Radiodiagnostické oddělení, Neurologické oddělení, Urologické oddělení
 
Nemocnice Most, o.z.:
Neurologické oddělení, Dětské a dorostové oddělení, Plicní oddělení, Psychiatrické oddělení, Oddělení centrální endoskopie, Interní oddělení, Otorinolaryngologické oddělení, Gynekologicko-porodnické oddělení, Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Radiodiagnostické oddělení
 
Nemocnice Chomutov, o.z.:
Interní oddělení, Ortopedické oddělení, Hematologicko-transfuzní oddělení, Onkologické oddělení, Oddělení nukleární medicíny, Dětské a dorostové oddělení, Gynekologicko-porodnické oddělení, Radiodiagnostické oddělení, Neurologické oddělení, Anesteziologicko-resuscitační oddělení
 
Stipendium je určeno na úhradu nákladů spojených se studiem.
Žádost o poskytnutí stipendia, včetně potvrzení o studiu,
musí být doručena nejpozději do 31. 10. 2019 na adresu:
Krajská zdravotní, a. s., Sociální péče 3316/12 A, Úsek řízení lidských zdrojů,
401 13  Ústí nad Labem - obálku označte „Stipendium“

Bližší informace lze získat v pracovních dnech pondělí - středa u p. Heleny Klatovské,
telefon: 477 114 121, mobil: 731 618 217 nebo e-mail:  helena.klatovska@kzcr.eu

Podmínky programu, formulář žádosti a vzor smlouvy naleznete na stránkách:

Společnost Krajská zdravotní založila Nadační fond Krajské zdravotní, a.s. s účelem:

Shromažďování finančních prostředků:

  • k účinné podpoře iniciativ a aktivit přispívajících k růstu, prohlubování a zvyšování kvalifikace odborného zdravotnického personálu všech nemocnic Krajské zdravotní, a.s.,
  • k podpoře zvyšování odborné úrovně a kvality poskytované zdravotnické péče v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s.,
  • k podpoře vybavení odborně zaměřených pracovišť diagnostickou a jinou přístrojovou technikou špičkové úrovně.

Nadační fond

Kontaktní údaje:

Číslo účtu: 229 960 851 / 0300
Účet veden u ČSOB
IČO:
287 07 117
DIČ: CZ 287 07 117