Stipendijní program pro akademický rok 2016/2017


Stipendijní program Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s.

předseda správní rady Nadačního fondu KZ, a.s. vyhlašuje
 
v rámci II. výzvy Stipendijního programu pro akademický rok 2016/2017
 
nabídku pro studenty 6. ročníku lékařských fakult, se zájmem působit v konkrétních
odštěpných závodech Krajské zdravotní, a.s., v níže uvedených oborech,
a to ve výši
 
50% roční částky stipendia za 4. ročník, 75% roční částky stipendia za 5. ročník,
100% roční částky stipendia za 6. ročník
 
 tj. stipendium v celkové výši 157 500 Kč
 
Nemocnice Děčín, o.z.:
Neurologické oddělení, Dětské a dorostové oddělení, Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Otorinolaryngologické oddělení, Rehabilitační oddělení, Radiodiagnostické oddělení
 
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.:
Oddělení lékařské genetiky, Oddělení klinické hematologie, Kardiologická klinika,
Infekční oddělení, Onkologické oddělení, Plicní oddělení,
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny
 
Nemocnice Teplice, o.z.:
Chirurgické oddělení, Ortopedické oddělení, Interní oddělení I.
 
Nemocnice Most, o.z.:
Neurologické oddělení, Dětské a dorostové oddělení, Plicní oddělení, Psychiatrické oddělení,
Oddělení následné a dlouhodobé intenzivní a ošetřovatelské péče, Oční oddělení,
Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Oddělení centrální endoskopie, Interní oddělení I. + II.,
Chirurgické oddělení, Otorinolaryngologické oddělení, Gynekologicko-porodnické oddělení
 
Nemocnice Chomutov, o.z.:
Interní oddělení, Ortopedické oddělení, Hematologicko-transfuzní oddělení, Onkologické oddělení,
Oddělení nukleární medicíny, Dětské a dorostové oddělení, Gynekologicko-porodnické oddělení,
Radiodiagnostické oddělení, Kožní oddělení, Neurologické oddělení, Plicní oddělení, Oční oddělení,
Otorinolaryngologické oddělení
 
Stipendium je určeno na úhradu nákladů spojených se studiem.
Žádost o poskytnutí stipendia musí být doručena nejpozději do 31. 3. 2017 na adresu:
Krajská zdravotní, a. s., Sociální péče 3316/12 A, Úsek řízení lidských zdrojů,
401 13 Ústí nad Labem - obálku označte „Stipendium“
Bližší informace lze získat u p. Heleny Klatovské – telefon:  477 114 121
Podmínky programu, formulář žádosti a vzor smlouvy naleznete na stránkách:

Stipendijní program pro akademický rok 2016/2017

Stipendijní program Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s.
předseda správní rady Nadačního fondu KZ, a.s. vyhlašuje
 
II. výzva - Stipendijní program pro akademický rok 2016/2017
 
podporováni mohou být
studenti 4. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia v oborech
lékař, farmaceut
stipendium ve výši 7 000,-- Kč/měsíčně
  studenti 2. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia nebo vyššího odborného prezenčního studia v oboru
radiologický asistent
stipendium ve výši 7 000,-- Kč/měsíčně
 
studenti 2. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia nebo vyššího odborného prezenčního studia v oborech
všeobecná sestra, fyzioterapeut, zdravotnický záchranář
stipendium ve výši 5 000,-- Kč/měsíčně
 
studenti 4. ročníku středoškolského prezenčního studia
v oboru
zdravotnický asistent
stipendium ve výši 4 000,-- Kč/měsíčně
 
a studenti 3. ročníku středoškolského prezenčního studia
v oboru
zdravotnický asistent
stipendium ve výši 2 000,-- Kč/měsíčně
 
Stipendium je určeno na úhradu nákladů spojených se studiem.
Žádost o poskytnutí stipendia musí být doručena nejpozději do 15. 3. 2017 na adresu:
Krajská zdravotní, a. s., Sociální péče 3316/12 A, Úsek řízení lidských zdrojů,
401 13  Ústí nad Labem - obálku označte „Stipendium“
Bližší informace lze získat u p. Heleny Klatovské – telefon:  477 114 121
 
Podmínky programu, formulář žádosti a vzor smlouvy naleznete na stránkách:
 
Stipendia přiznaná v této II. výzvě budou studentům vyplacena i za uplynulé měsíce akademického roku 2016/2017 v plné výši.

Společnost Krajská zdravotní založila Nadační fond Krajské zdravotní, a.s. s účelem:

Shromažďování finančních prostředků:

  • k účinné podpoře iniciativ a aktivit přispívajících k růstu, prohlubování a zvyšování kvalifikace odborného zdravotnického personálu všech nemocnic Krajské zdravotní, a.s.,
  • k podpoře zvyšování odborné úrovně a kvality poskytované zdravotnické péče v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s.,
  • k podpoře vybavení odborně zaměřených pracovišť diagnostickou a jinou přístrojovou technikou špičkové úrovně.

Nadační fond

Kontaktní údaje:

Číslo účtu: 229 960 851 / 0300
Účet veden u ČSOB
IČO:
287 07 117
DIČ: CZ 287 07 117