Mobilní hospic

Mobilní hospic Masarykovy nemocnice poskytuje péči nevyléčitelně nemocným pacientům, u nichž jsou vyčerpány možnosti kurativní léčby. Tito nemocní již nejsou schopni k lékaři dojíždět ambulantně a přejí si zůstat ve vlastním sociálním prostředí. V největší míře se jedná o pacienty s onkologickým onemocněním, ale péče je určena i pacientům v konečném stadiu kardiálních, respiračních či neurologických onemocnění. Mobilní hospic Masarykovy nemocnice pečuje i o terminálně nemocné dětské pacienty. V neposlední řadě je podpora hospicového týmu určena i pečující rodině. Péči poskytuje tým zdravotníků - lékaři, sestry, nutriční poradkyně, sociální pracovnice či duchovní.

Lidé mohou Mobilní hospic Masarykovy nemocnice kontaktovat telefonicky, převzetí do péče zkonzultuje rodina se sociální pracovnicí, sestrou a lékařem. Pokud jsou splněny podmínky hospicové péče, je pečující osoba pozvána ke vstupnímu pohovoru, při kterém je seznámena se způsobem péče, s tím co pro pacienta může udělat mobilní hospic a s tím, na co se musí pečující rodina připravit. Poté je dle potřeby pacienta provedena vstupní návštěva lékaře a sestry v domácím prostředí a dále je frekvence návštěv dána potřebami a obtížemi pacienta. Mobilní hospic Masarykovy nemocnice může kontaktovat nejen rodina, ale i kterýkoli z ošetřujících lékařů pacienta.

Za služby Mobilního hospice Masarykovy nemocnice si pacienti nepřiplácejí. Nejdůležitější podmínky pro převzetí do péče Mobilního hospice Masarykovy nemocnice je ukončená onkologická léčba a celodenní přítomnost schopné pečující osoby.

Cílem péče mobilního hospice je splnit přání těm pacientům, kteří chtějí svůj konec života zůstat v domácím prostředí a v kruhu svých blízkých.

Paliativní specialisté nepomáhají lidem umírat, ale pomáhají jim prožívat zbývající dny jejich životů tak dobře, jak je to možné.

Kontakt pro zajištění služby:

Tel.:
+420 734 393 310

Tým mobilního hospice Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

MUDr. Jana Dušánková - lékařka s atestací v oboru paliativní medicína

MUDr. Irena Moudrá-Wünschová - zastupující lékařka

MUDr. Monika Černá, MUDr. Marek Ostrožlík, MUDr. Jiří Dyntr - lékaři sloužící pohotovostní služby - kmenoví lékaři oddělení Masarykovy nemocnice

Magda Tichá, Dana Tikalová, Veronika Bendásková - všeobecné sestry

Jana Zajanová - nutriční poradkyně
poradí s vhodným výběrem potravin, surovin a přípravou stravy
doporučí vhodný sipping „energetické pitíčko“
zajistí sipping do domácí péče

Bc. Martina Kalinová - sociální pracovnice
sociálně právní poradenství
pomoc při vyřizování nejrůznějších žádostí (příspěvek na péči, dávky hmotné nouze
zprostředkování kontaktů na státní a neziskové organizace a jejich odborníky
pomoc při neodkladných záležitostech pacientů
informace o zdravotně-sociálních službách v regionu a v celé ČR

 

- kaplani
zajišťují duchovní služby a přání pacienta                                     

Dostupnost péče:
- péči jsme schopni zajistit pro pacienty v oblasti Ústí nad Labem a blízkém okolí do vzdálenosti cca do 30km

Ke stažení