Skip Navigation Links

Centrum robotické chirurgie

Představení robotického systému da Vinci

Systém daVinciho se je víceramenný (2 nebo 3 ramena ovládající nástroje + 1 rameno pohybující kamerou) laparoskopický operační systém, který simuluje pohyby lidských rukou v těle pacienta. Lékař sedí u ovládací konzoly, operační pole vidí pomocí stereoskopického zobrazovacího kanálu, pomocí joysticků ovládá nástroje v „rukách“ robota, které přes vpichy v kůži pacienta velmi precizně provádějí vlastní výkon v těle pacienta.

Základní součásti robotického systému:

  • ovládací konzola

  • operační konzola

  • videověž

Ovládací konzole

Ovládací konzole je místo, ze kterého provádí svou práci operatér a ovládá veškeré pohyby uvnitř těla pacienta. Pohyby jsou řízeny pomocí dvou joysticků, které naprosto kopírují rozsahy chirurgova zápěstí a přenášejí je na ramena a nástroje operační části přístroje.
Dalším ovládacím prvkem jsou nožní pedály, kterými se ovládá koagulace nástrojů, zaostření kamery a přepínání na další pracovní ramena.
Průběh operace chirurg sleduje v zobrazovacím zařízení, které mu podává reálné prostorové zobrazení operačního pole. Prostorový obraz umožňuje intuitivní ovládání, zejména určení polohy nástrojů uvnitř těla pacienta (lze rozlišit hloubku).
Při ovládání systému je na ovládací konzoly možné nastavit také některé korekce ovládání, zejména škálovatelnost pohybu rukou vůči pohybu nástrojů. Provádí se zde i úvodní uživatelské nastavení před zahájením operace, tj, kalibrace kamer systému, výběr použité laparoskopické optiky (přímá, skosená) a druh zobrazení. 

Chirurgická konzole

Chirurgická konzole je ta část, která přijde to přímého styku s pacientem a je proto během celé operace překryta pomocí speciálního sterilního krytí. Dle konfigurace obsahuje chirurgická konzole dvě nebo tři pracovní nástrojová ramena a jedno rameno kamerové.
Pohyby ramen lze rozdělit na dva druhy. Motorické pohyby, které jsou přímo ovládány operatérem z ovládací konzoly, mají vliv na dění uvnitř těla pacienta, ovládají koncovky nástrojů a je jimi prováděna operace. A na pohyby brzděné, které jsou ovládaný asistujícím personálem a slouží pouze na nastavení systému před operací.

Videověž

Tato část slouží zejména pro zpracování obrazů ze stereoskopické kamery umístěné na operační konzole. Jsou zde umístěny další přístroje potřebné pro laparoskopickou operaci. (zdroj světla, koagulace, insuflace…). Na videověži je umístěn asistentský monitor poskytující přehled operačního pole ostatnímu personálu. 

Využití robotického systému v MNUL, o.z.

V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z. bude robotický systém da Vinci S HD využíván:

  • břišní chirurgie

  • urologie

  • gynekologie

  • hrudní chirurgie

  • krční chirurgie
     

Evropská unieRegionální rada regionu soudržnosti Severozápad