Skip Navigation Links

Optimalizace logistických a obslužných procesů

Cíl projektu

Cílem projektu je modernizace a doplnění infrastruktury informačních a komunikačních technologií KZ, a.s. pro zajištění logistiky zdravotnických informací a zdravotnických prostředků mezi zdravotníky a zdravotnickou technologií nemocnic a komplexní informační infrastruktury ve všech oblastech činnosti.

Ke specifickým cílům projektu patří:

  • Rozšíření, rekonstrukce a modernizace centrálního klinického informačního systému pro pokrytí potřeb zdravotníku mostecké a teplické nemocnice. (serverové kapacity s databázemi a implementací)

  • Pořizování, zpracování, ukládání, archivace, zobrazování a logistika informací ze zdravotnických technologií včetně podpůrných technologií pro distribuci informací ze zobrazovací diagnostiky mezi nemocnicemi (diagnostické a další stanice, datové úložiště, servery včetně rozšiřujících licencí software, serverovny se zabezpečením včetně protipožárního)

  • Modernizace a rekonstrukce infrastruktury regionální optické sítě nemocnic za účelem zvýšení spolehlivosti a nepřetržité dostupnosti informací v emergenční a akutní péči (zaokruhování optické sítě včetně nezbytných aktivních prvku).

V rámci projektu budou realizovány následující aktivity:

Aktivita 1 - Rozšíření datové kapacity centra

Aktivita 2 - Zvýšení dostupnosti dat

Aktivita 3 - Zvýšení výkonnosti centra

Aktivita 4 - Poskytnutí funkcionality informačních systému potřebných pro pořizování, zpracování, ukládání, sdílení a další využívání elektronických zdravotních záznamu pořizovaných manuální i automatizované, např. z prostředků zdravotnické techniky.

Evropská unieRegionální rada regionu soudržnosti Severozápad