Mezinárodní spolupráce

Klinika spolupracuje s pracovišti v Kanadě, Holandsku, Velké Británii a USA. Obsahem spolupráce jsou především výzkumné projekty jak experimentální - např. modulace sepse/imunosuprese přes kanabinoidní systém, modulace srdeční dysfunkce po zástavě oběhu, tak i klinické - role glykokalyx v kritických stavech. Pracoviště je rovněž zapojeno do velkých mezinárodních studií. 

V roce 2017 byl zahájen  projekt odborné mezinárodní pomoci rozvojovým  zemím ve formátu krátkých edukačních misí (tzv. Global Anesthesia Outreach). 

Pro bližší informace o probíhajících/připravovaných projektech mezinárodní spolupráce a možnostech zapojení kontaktujte vedení pracoviště.

Prosím, čekejte