Anesteziologie, perioperační a intenzivní medicína

KLINIKA ANESTEZIOLOGIE, PERIOPERAČNÍ A INTENZIVNÍ MEDICÍNY FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITY J.E.PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM A KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, A.S. - MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z.

Umístění: Areál/pavilon: Bukov, Budova: A, Podlaží: 1- přízemí

Důležité upozornění - předanestetické vyšetření

V souvislosti s letním omezením provozu v období 1. 7. - 30. 8. 2024 bude provoz některých pracovišť omezen a zajištění předanestetického vyšetření bude následující:
 
1) Anesteziologická ambulance 2 UZAVŘENA
2) Pediatričtí pacienti  – Anesteziologická ambulance 3 (Budova D2, 1. podlaží), denně 7:30 až 10:00
3) Pacientky jednodenní gynekologie – vyšetření bude provedeno na operačním sále před zahájením anestezie
4) Ostatní pacienti – Anesteziologická ambulance 1 (Budova B, 3. podlaží, dveře č. 77), denně 7:30 – 15:00 (polední přestávka 11:00 – 11:30)
5) Pacienti odmítající podání krevních přípravků – termín vyšetření bude stanoven individuálně po předchozí dohodě na sekretariátu KAPIM
(tel. 477 112 202)

Veškeré uvedené změny jsou přechodné a platí jen pro výše uvedené období. Od 2.9.2024 budou anesteziologické ambulance v provozu ve stejném režimu jako doposud. O případných změnách vás budeme včas informovat. 

Děkujeme za pochopení. 


Sekretariát kliniky

Bc. Tereza Soběslavová

Tel.:
+420 477 112 202
Email:

Vyšetření dítěte magnetickou rezonancí

Prosím, čekejte