Věda a výzkum

Důležitou náplní práce kliniky je vědecko-výzkumná činnost. Tým lékařů i nelékařských zdravotnických pracovníků kliniky spolupracuje s řadou dalších institucí, jako je Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje a jiné civilní i vojenská univerzitní pracoviště v České republice i v zahraničí a řeší klinické i experimentální projekty. Výsledky publikuje v domácích i zahraničních recenzovaných a impaktovaných časopisech. 

Klinika aktuálně řeší 7 grantových projektů. V roce 2016 jsme publikovali celkem 33 odborných článků, kapitoly ve čtyřech monografiích a přednášeli na všech důležitých domácích oborových kongresech. Lékaři kliniky jsou členy výborů několika odborných společností ČLS JEP. 

Všem vážným zájemcům o klinický či experimentální výzkum nabízí možnost spolupráce.

doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D.

zástupce přednosty pro vědu a výzkum

Tel.:
+420 477 114 080
Email:
Prosím, čekejte