Intenzivní péče

Vedoucí lékař intenzivní péče

MUDr. Ing. Jan Beneš

Tel.:
+420 477 114 060
Email:

Vrchní sestra

Ervín Wittenberg, DiS.

Tel.:
+420 477 112 202
Email:

Kontakty

Tel.:
+420 477 114 062 (JIP 2)
Tel.:
+420 477 114 063 (JIP 3)

Jednotky intenzivní péče Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny se svými 24 lůžky řadí mezi největší pracoviště intenzivní medicíny v Česku. Na 2 stanicích s kapacitou 12 lůžek poskytují lékaři a sestry, specialisté v oboru anesteziologie a intenzivní medicíny péči pacientům v nejtěžších stavech. Péče probíhá v úzké spolupráci s kolegy z oborů chirurgie, hrudní chirurgie, interní medicíny, neurologie, neurochirurgie, traumatologie a dalšími. Spektrum hospitalizovaných zahrnuje pacienty po velkých chirurgických zákrocích, traumatech, cévních mozkových příhodách, intoxikacích, závažných infekcích i dalším nemocné v kritickém stavu z různých příčin. Pracoviště je klíčovou součástí komplexního cerebrovaskulárního centra a traumacentra, která poskytují specializovanou péči pacientům celého Ústeckého kraje.

Péči o naše pacienty zajišťuje v nepřetržitém režimu rozsáhlý tým lékařů, sester a dalšího pomocného personálu. Na každé ze stanici je trvale přítomen specialista v intenzivní péči, který integruje diagnostický a léčebný proces. Sestry s pomocí asistentů nejen poskytují 24 hodin denně komplexní ošetřovatelskou péči, ale také provází nemocného během celého těžkého onemocnění a ve spolupráci s fyzioterapeuty a psychology pomáhají nabýt pacientům ztracené fyzické i psychické síly.

Jednotky intenzivní péče KAPIM disponují kompletním přístrojovým vybavením umožňujícím dočasnou podporu či náhradu funkce plic, ledvin, trávicího ústrojí i oběhu. Jsou vybaveny 24 přístroji pro umělou plicní ventilaci, 5 přístroji pro kontinuální hemodialýzu, 2 plně vybavenými sonografy, každé lůžko disponuje monitorem vitálních funkcí. Pacienti s onemocněním mozku jsou sledováni pomocí multimodální neurologické monitorace zahrnující sledování nitrolebního tlaku, obsahu kyslíku v mozkové tkáni, mozkového metabolismu, EEG a další. V roce 2017 byla zavedena technologie mimotělní membránové oxygenace (ECMO).

Organizačně je pracoviště intenzivní péči rozděleno na 2 jednotky – JIP 2 a JIP 3. Jednotka 2 poskytuje intenzivní a resuscitační péči pacientům po komplikovaných těžkých úrazech, pacientům s akutním respiračním selháním, pacientů po zástavě oběhu, nemocným s těžkými infekcemi a pacientům po rozsáhlých nebo komplikovaných operačních výkonech spojených se selháním orgánů a jejich funkce. Jednotka perioperační péče se specializuje na pooperační péči a rehabilitaci po velkých chirurgických výkonech. Jednotka 3 poskytuje specializovanou neurointenzivní péči pacientům po cévních mozkových příhodách, operacích a úrazech mozku a je klíčovou součást komplexního cerebrovaskulárního centra.

Prosím, čekejte