Ambulance pro osoby odmítající krevní deriváty

Umístění: Budova: A, Podlaží: 1

Telefon: +420 477 114 081

Email: kapim@kzcr.eu

Ordinační hodiny:

středa 12:30 - 14:00

Do ambulance je nutné objednání předem (zajišťuje indikující chirurgické pracoviště).

Specializovaná ambulance je určena pro pacienty, kteří nechtějí, aby jim v rámci zdravotní péče v souvislosti s plánovaným operačním výkonem byly podávány transfuzní přípravky nebo krevní deriváty (transfuze). Kromě obvyklých součástí předanestetického vyšetření jsou v ambulanci detailněji diskutovány následující otázky:

  • míra rizika krvácení ve vztahu ke konkrétnímu plánovanému operačnímu výkonu,
  • míra rizika plynoucí z nepodání transfuze v případě velké krevní ztráty,
  • možnosti speciální předoperační přípravy v situacích, kdy jsou předoperačně zjištěny známky anemie (chudokrevnosti).

V závěru vyšetření je s pacienty projednán plán individuální anesteziologické péče respektující jejich autonomii a právo odmítnout jakoukoliv součást navrhované plánované péče.

Prosím, čekejte