Dětská anestezie

Umístění: Anesteziologická ambulance 3 (pro dětské pacienty) se nachází v přízemí budovy D2, vpravo od vstupních dveří


Vítáme vás na stránkách Dětské anestezie  - Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny
Poskytujeme anesteziologickou péči dětským pacientům všech věkových kategorií, péči zajišťujeme i u nedonošených novorozenců.

Proč jdete do anesteziologické ambulance?

Anesteziologická péče u pacienta zajistí bezbolestné provedení operačního zákroku, je tedy nedílnou součástí celé řady výkonů. Pokud je u dětského pacienta plánována anesteziologická péče, pak budete z vašeho oddělení vysláni do anesteziologické ambulance k vyšetření pacienta anesteziologem a k následnému naplánování anesteziologické péče.

Pacient přichází se svým zákonným zástupcem. U pacientů starších 15 let, kteří nemají rozumová omezení, je předpokládáno, že je pacient již schopen samostatně přijmout informace sdělované, a tedy není přítomnost zákonného zástupce nezbytně nutná.

V rámci předoperačního vyšetření anesteziologem jsou vždy probrány možnosti anestezie (uspávání), lékař si prohlédne ruce pacienta pro plán zajištění žilního vstupu, pacient si vyzkouší kyslíkovou masku a poté přichází čas na dotazy pacientů i jejich zákonných zástupců. Nebojte se lékaře zeptat na cokoli, žádná otázka není špatná, pokud vám pomůže lépe zpracovat přirozené obavy z anestezie.Vedoucí lékař dětské anestezie

MUDr. Petr Vojtíšek

Ambulance

Tel.:
+420 477 114 083

Ordinační hodiny

Do anesteziologické ambulance není třeba se předem objednávat.

Pondělí                07:30 – 10:00
Úterý                   07:30 – 10:00
Středa                 07:30 – 09:30
Čtvrtek                07:30 – 10:00
Pátek                   07:30 – 10:00


Informace pro malé pacienty a jejich doprovod

Jak probíhá samotná anestezie?

Existuje řada druhů a způsobů anestezie. Vždy se již v průběhu vyšetření na anesteziologické ambulanci snažíme vybrat tu nejlepší možnou pro konkrétního pacienta.

Dá se říci, že vám anestezii ušijeme na míru. Před výkonem můžete očekávat takzvanou premedikaci, tedy podání léčiv proti strachu již na lůžkovém oddělení. Díky premedikaci tak malý pacient lépe snáší odvoz na operační sál a zmírňujeme tím jeho úzkost a strach. Úvod do anestezie u malých dětí nejčastěji probíhá inhalačně, tedy přes obličejovou masku. Žilní katétr zavedeme až po usnutí a malý pacient je tím uchráněn od bolestivého zážitku. Velké děti (školáci) již lék na usnutí dostávají zpravidla do žíly. Naše klinika se také specializuje na tzv. regionální anestezii, kdy díky ultrazvukové navigaci znecitlivíme pouze určitou oblast těla, kde bude probíhat operační výkon. Zároveň je pak na delší dobu po výkonu zajištěna léčba bolesti. Další alternativy, či specifické postupy s vámi probere lékař během vyšetření v anesteziologické ambulanci.

Kdo dětské pacienty uspává?

Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM) má tým specialistů, kteří se dětské anestezii věnují, tito lékaři zajišťují i péči o pacienty nejnižších váhových kategorií. Dětská anestezie má v Masarykově nemocnici dlouhou tradici, systematicky rozvíjenou úroveň, díky níž dosahujeme špičkových výsledků. Vedoucím lékařem dětské anestezie je MUDr. Petr Vojtíšek.

Doprovod dětských pacientů

Jsme moderní pracoviště, respektujeme tedy právo zákonných zástupců na přítomnost u dítěte po celou dobu hospitalizace, kdykoliv je to možné. Výjimkou jsou pracoviště se zvláštním režimem, například některé operační sály a předsálí, která svým stavebním uspořádáním přítomnost doprovodu pacienta ze závažných provozních důvodů neumožňují. O možnostech doprovodu dítěte v době před a bezprostředně po výkonu v anestezii se dozvíte v anesteziologické ambulanci.

Lačnění a žíznění?

Děti, tím spíše malé děti, by měly lačnit a žíznit co nejkratší dobu. Doporučený postup odborných společností stanovuje minimální doby lačnění před výkonem, které jsou uvedené v tabulce. Některá onemocnění či typy výkonů nezbytnou dobu lačnění a žíznění mění. Poslouchejte, prosím, pečlivě ošetřujícího lékaře, který výkon indikuje a tyto časy může změnit.

Tabulka s předpokládanou dobou lačnění a žíznění před operačním výkonem:

Čiré tekutiny        1hodina*
Mateřské mléko   4 hodiny
Kojenecká strava 6 hodin
Mléko včetně umělých formulí 6 hodin
Běžné lehké jídlo 6 hodin
Těžké, opuletní jídlo 8 a více hodin

*pozn. – Za čiré tekutin se považují: voda (nesycená), čisté ovocné šťávy bez dužiny nebo čistý čaj.

Maximální objem tekutiny podané do hodiny před výkonem je 3ml/kg.

Co si může dětský pacient vzít sebou na operační sál?

Samozřejmostí jsou kompenzační pomůcky, tj. brýle, naslouchátka atd. Dítě jde sice do přátelského, přesto ale neznámého prostředí a není třeba navyšovat jeho stres tím, že nás špatně uvidí, nebo uslyší. Nebojte, tým dětské anestezie je zkušený a pomůcky se vrátí v pořádku i s dítětem. Pokud si dětský pacient chce s sebou na operační výkon vzít i svého oblíbeného plyšáka či hračku, pak je mu to umožněno (1 hračku rozumné velikosti). Z bezpečnostních důvodů, musí hračka zůstat před vlastním operačním sálem, dítě ji ale může mít u sebe před přesunem na sál a během probouzení z anestezie. Na vybraných pracovištích mimo operační sály, je možné oblíbenou hračku ponechat s pacientem po celou dobu. Pokud je dítě zvyklé na dudlík, je taktéž vhodné mu jej ponechat. V případě vyšetření magnetickou rezonancí nesmí tyto předměty (hračky, dudlík) obsahovat žádné kovové části.

Bolest, nevolnost, zvracení, neklid, ospalost po operaci?

Pokud již z minulosti víte, že vaše dítě po anestezii zvrací, informujte o tom anesteziologa během vyšetření v anesteziologické ambulanci. Dětská anestezie v Masarykově nemocnici si zakládá na kvalitní léčbě bolesti a prevenci nevolností a zvracení, tyto stavy se snažíme preventivně vyřešit již během anesteziologické péče. Přesto potřebujeme vaši spolupráci, neboť právě zákonný zástupce je u dítěte po výkonu nepřetržitě a především, nejlépe dětského pacienta zná.

Pokud budete mít dojem, že léky na bolest již odeznívají, obraťte se na sestru, která s vámi tuto situaci vyřeší. Stejně tak pokud pacient bude mít po operaci nevolnost, či bude zvracet, informujte prosím ošetřovatelský personál oddělení, kde jste hospitalizováni.

Neklid u dětských pacientů se vyskytuje méně často, přesto může být součástí pooperačního průběhu. Sklony k neklidu mívají děti s mentální retardací, autismem či ADHD. Pokud se nadměrný neklid u vašeho dítěte vyskytne, neváhejte kontaktovat ošetřující sestru.

Po anestezii bývají děti unavené a pospávají. Nechte je odpočívat, tělo potřebuje vyplavit podané léky a nabrat sílu po operačním výkonu. Pokud budete cítit nejistotu, nebojte se obrátit na personál oddělení, kde jste hospitalizováni.

Máte otázky, trápí vás nejasnosti, potýkáte se s obtížemi ve vztahu k anestezii?

Ideální místo na dotazy je anesteziologická ambulance. Dětský anesteziolog již mnoho otázek slyšel a řešil, rozumí dětskému i vašemu strachu, chápe obavy a úzkosti. Ve vztahu k anestezii, léčbě bolesti, nevolnosti a zvracení vám rád pomůže vaše otázky zodpovědět. Stran termínu nástupu, termínu operace, termínu propuštění a podobných otázek vám kvalifikovaněji odpoví personál oddělení, kde budete s dítětem hospitalizováni.

 Pokud máte k informacím o dětské anestezii připomínky, nápady, návrhy, či poznámky, pak prosím napište na e-mailovou adresu kapim@kzcr.eu.

MUDr. Petr Vojtíšek

MUDr. Petr Vojtíšek

Vyšetření dítěte magnetickou rezonancí

Prosím, čekejte