Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice

Umístění: budova C, podlaží: 1. NP

Po 18 letech byla 13. 5. 2019 otevřena Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice v Ústeckém kraji. Oddělení je umístěno v areálu nemocnice Teplice 1. NP pavilonu C. Jedná se o 19 záchytnou stanici v České republice. 
Poskytujeme zdravotní službu osobě, která pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, nekontroluje své chování a tím bezprostředně ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek. Pobyt klienta v záchytné stanici je na dobu nezbytně nutnou, avšak kratší než 24 hod. 
Provoz stanice je nepřetržitě zajištěn jedním lékařem, jednou všeobecnou sestrou/záchranářem a dvěma sanitáři.

Záchytná stanice má 6 pokojů, z toho 4 pokoje vybavené po 2 lůžkách a 2 pokoje po 1 lůžku. Možnost základní monitorace 2 lůžek.

Kamerový systém a signalizační zařízení je ve všech pokojích. 

Pobyt a ošetření na záchytné stanici je stanoven částkou schválenou zřizovatelem ve výši 3000,- Kč.

Vrchní sestra

Jaroslava Duchoňová

Tel.:
+420 417 519 808

Telefonní kontakt na oddělení

Tel.:
+420 417 519 805

Dotace na provoz Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice z Ústeckého kraje


Provozní náklady na služby protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice jsou podpořeny dotací z Ústeckého kraje (www.kr-ustecky.cz) na základě "SMLOUVY O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE (vyrovnávací platby) na provoz Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby".


"Investice byla podpořena Ústeckým krajem"
Prosím, čekejte