Ambulance pohotovostní služby pro těhotné

S účinností od 1.5.2024 se provoz pohotovostní ambulance pro těhotné od 12.týdne těhotenství vrací do původní porodnické ambulance, pavilon D1, 4.NP


Pavilon D2, 1.NP    oddělení Rizikového těhotenství
Pohotovostní služba pro gynekologii a těhotné DO 12.týdne těhotenství
Kontaktní telefon: +420 477 113 626

 

Pavilon D1, 4.NP    Porodnická ambulance
Pohotovostní služba pro těhotné OD 12.týdne těhotenství
Kontaktní telefon: +420 477 113 622


PO-PÁ                  15:00 – 7:00hod.               
SO, NE, Svátky       7:00 - 7:00hod.

Důležitá informace pro pacientky

Rozpis uzavření klinik z důvodu MALOVÁNÍ

Malování GYN části kliniky : 
GYN1, GYN JIP                                                                                                 8. 7. – 14. 7.               provoz zahájen 15. 7.  v  6hod.
Jednodenní gynekologie                                                                             18. 7. – 19. 7.               provoz zahájen 22. 7.  v  7hod.
Septický operační sál                                                                                  18. 7. -  19. 7.               provoz zahájen 19. 7. v 15hod.
GYN operační sál                                                                                            8. 7. -   9. 7.                provoz zahájen 10. 7.  v  7hod.
GYN ambulance /příjem, GYN UZ, převazy, odborné GYN AMB         10. 7. – 12. 7.                provoz zahájen 15. 7.  v  7hod.
Pohotovostní služba pro gynekologické pacientky zůstává beze změn, pavilon D2, 2. podlaží, na oddělení Rizikového těhotenství, tel.: 477 113 626


Malování POR části kliniky je předběžně plánováno na září 2024 :
Porodní sál                                                                                                  16. 9. – 22.9.                provoz zahájen 22. 9. v 18 hod.
Příjem k porodu bude ukončen 15.9 v 6.00hod., provoz opět zahájen 22. 9.  v 18.00 hod.
Šestinedělí standard                                                                                 16. 9. – 22. 9.                provoz zahájen 22. 9. v 18 hod.
Šestinedělí nadstandard                                                                         16. 9. -  22. 9.                 provoz zahájen 22. 9. v 18 hod.
Rizikové těhotenství                                                                                 16. 9. – 22. 9.                 provoz zahájen 22. 9. v 18 hod.
Feto-maternální ambulance                                                                   18. 9. -  20. 9.                 provoz zahájen 23. 9. v   7 hod.
Omezený provoz denní porodnické ambulance bude zajištěn v náhradní ambulanci, pavilon D1, 4. p., tel.: 477 113 649
Pohotovostní služba pro těhotné a gynekologické pacientky  → pavilon D1, 4. podlaží, tel.: 477 113 622.

Po celou dobu uzavírky porodnické části bude  pro urgentní stavy k dispozici operační sál a jeden porodní box.
Prosíme, aby si pacientky zajistily příp. registraci k porodu v porodnici náhradní.
Tento přehled je zavěšen i na webových stránkách naší kliniky. Informovány jsou nemocnice Most, TP, DC, Chomutov, Rumburk a LTM. 

Děkujeme za pochopení

Představení porodnice

Seznámení s prostředím porodnické části Gynekologicko-porodnické kliniky FZS UJEP Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s., - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Krátké video částečně nahrazuje první část předporodního kurzu.

Sledujte nás i na sociálních sítích

Elektronický formulář k sepsání porodu

Provádí se od 32. týdne těhotenství - NE dříve

Na základě velkého a kladného ohlasu pacientek probíhá  Sepsání k porodu již pouze přes "Elektronický formulář sepsání k porodu" umístěný zde.


Upozornění pro pacientky

Upozorňujeme naše pacientky na změnu v ceníku u položek Prvotrimestrální screening genetických vrozených vývojových vad a Podrobné ultrazvukové vyšetření ve II. trimestru. Cena u obou položek je od 1. 6. 2023 stanovena na 1 400 Kč.

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ KLINIKA FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITY J.E.PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM A KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, A.S. - MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z.

Umístění: Budova: G, D1, D2

Porodnická část : budova D2 (oddělení rizikového těhotenství a konzervativní gynekologie, porodní sál, oddělení šestinedělí, porodnice nadstandard, feto-maternální centrum, ultrazvukové pracoviště UZ1, UZ2 )

Gynekologie : budova G ( Gynekologie I., Gynekologie JIP, GYN ambulance, GYN příjmová ambulance)

V roce 2013 byla ustavena Gynekologicko-porodnická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Gynekologicko-porodnická klinika poskytuje zdravotní péči prostřednictvím specializovaných center.

Perinatologické centrum (porodnické a novorozenecké oddělení) patří mezi 12 republikových center vysoce specializované péče. Zajišťuje péči o pacientky s rizikovým a patologickým průběhem gravidity systémem „transportu in utero“. Koncem roku 2013 proběhla v ČR akreditace perinatologických center a porodnice v Ústí nad Labem status centra obhájila. Spádová oblast zahrnuje Ústecký kraj a přilehlé okresy okolních krajů (Libereckého, Karlovarského).

Cílem kliniky je prohloubení spolupráce se spoluzakladatelem kliniky-Univerzitou J.E.Purkyně, především s Fakultou zdravotnických studií a s Lékařskou fakultou UK v Plzni a to jak při realizaci pregraduální výuky studentů, tak při zapojení vybraných pracovníků kliniky do doktorandského studia. Jedním z prvních úkolů bude rozšíření poskytovaných služeb tak, aby pacientky Ústeckého kraje nemusely dojíždět na specializovaná vyšetření jinam.

Klinika je rozčleněna na část gynekologickou a porodnickou. Zároveň je akreditované pracoviště klinické psychologie.

1.2.2017 byl  zahájen provoz porodnické ambulance v  nově zřízeném Feto-maternálním centru, pavilon D1, 3.podlaží. Při realizaci centra došlo ke stavebním úpravám původních dispozic. V prenatální péči zajišťujeme screening vývojových vad na konci 1. a začátku 2. trimestru, tzn. prvotrimestrový screening ve 13. týdnu těhotenství a široké spektrum invazivních diagnostických metod, jako je např. odběr choriových klků, umožňující zjistit chromozomální a genetické odchylky plodu již na konci 1. trimestru těhotenství.

Změna platby za nadstandardní ubytování

S účinností od 1. 9. 2022 dochází k navýšení příplatku za nadstandardní ubytování. Ceny jsou uvedeny v Ceníku placených služeb Krajské zdravotní, a.s., Masarykovy nemocnice, o.z. 

Příplatek za nadstandardní ubytování od 1.9.2022 :

Porodnice nadstandard: 1300Kč/den
Rizikové těhotenství: 1000 Kč/den
Gynekologie I.: 1200 Kč/den


Přednosta kliniky

MUDr. Marcel Vančo, Ph.D.

Tel.:
+420 477 113 614
Email:

Zástupce přednosty kliniky

MUDr. Pavel Gerych

Tel.:
+420 477 114 266
Email:

Vedoucí lékař Perinatologického centra

doc. MUDr. Blanka Vavřinková, CSc.

Tel.:
+420 477 113 606
Email:

Vedoucí lékař Onkogynekologického centra a gynekologie

MUDr. Ivo Blšťák

Tel.:
+420 477 114 260
Email:

Vrchní sestra kliniky

Iva Černá

Tel.:
+420 477 112 124
Email:

Gynekologie - sekretariát kliniky

Pavla Sobotková

Tel.:
+420 477 113 620
Email:

Porodnice - sekretariát kliniky

Hana Skružná

Tel.:
+420 477 113 600
Email:

Popis a výkony kliniky

Na gynekologické části kliniky zajišťujeme pro pacientky ústeckého okresu základní gynekologickou konzervativní i operační péči, oddělení funguje jako spádové zařízení pro komplikované případy z celého ústeckého regionu. Jako gynekologické onkocentrum zajišťujeme spolu s dalšími chirurgickými specialisty operační léčbu ženských maligních nádorů s navazující onkologickou péčí.

Klinika je dále zaměřena na endoskopické výkony, urologické zákroky při inkontinenci, operace při sterilitě. Klinika disponuje moderně vybaveným operačním sálem, kompletním vybavením pro operační a diagnostickou laparoskopii a hysteroskopii.

Porodnická část tvoří spolu s novorozeneckým oddělením jedno z 12 perinatologických center v České republice, kde se koncentrují pacientky s patologickým těhotenstvím nebo porodem. Ve spolupráci s oddělením genetiky a dětskou klinikou v centru fetální medicíny zajišťujeme péči o gravidní pacientky s rizikem vývojové vady.

Od 1. 6. 2016 je ZRUŠENA platba za účast u porodu.

Aktuální ceník nadstandardních služeb naleznete v části Ostatní.

Lůžka

Počet lůžek: 93


Příjem pacientky k plánovaným gynekologickým operacím a k jednodenním gynekologickým výkonům:

Registrace (administrativní příjem) pacientky k plánovaným gynekologickým operacím a jednodenních gynekologickým výkonům probíhá na Centrálním příjmu pacientů. Ten se nachází v budově "A"(ATRIUM), 1. podlaží. Po této registraci pacientka přejde do budovy "G", do 3. podlaží do příjmové gynekologické ambulance.

Prosím, čekejte