Odběr pupečníkové krve

Gynekologicko-porodnická klinika je odběrovým pracovištěm pro 

1. Cord Blood Center CZ :

 * odběr autologní pupečníkové krve

    * odběr autologní pupečníkové a placentární krve

    * oděr autologní tkáně pupečníku

Podrobné informace o odběru pupečníkové krve získáte u našich smluvních partnerů - poskytovatelů této služby: 

www.cordbloodcenter.cz                                                                                  tel.: +420 800 900 138

 

2. Národní centrum pupečníkové krve s.r.o.

   * odběr autologní pupečníkové krve

   * oděr autologní tkáně pupečníku

 

Podrobné informace o možnostech odebrání, vyšetření, zpracování, skladování i samotného použití najdete zde:

www.pupecnikovakrev.cz 

Infolinka 800 682 522

 

Autologní pupečníková krev z laboratoří Národního centra pupečníkové krve byla poprvé využita k léčbě poškození mozku v důsledku tonutí:

https://www.youtube.com/watch?v=yaJ0b1hnhCc&t=13s&ab_channel=N%C3%A1rodn%C3%ADcentrumpupe%C4%8Dn%C3%ADkov%C3%A9krve

Národní centrum pupečníkové krve je partnerem Nadačního fondu Pupendo – krev pro život. Cílem nadačního fondu je dostat do povědomí veřejnosti informace o uchování pupečníkové krve a pomáhat rodinám, kde se vyskytla závažná onemocnění, které by případná léčba pomocí pupečníkové krve mohla zmírnit či úplně eliminovat.

Do porodnice je již nutné přijít s podepsanou smlouvou s jedním ze smluvních partnerů (viz výše) a Informovaným souhlasem k odběru.

Pokud tento dokument nebudete u sebe mít, NESMÍ porodnický personál odběr provést !


Prosím, čekejte