8.11.2021

Přítomnost třetí osoby u porodu s účinností od 4. listopadu 2021

V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace v Ústeckém kraji, v návaznosti na doporučení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje a rozhodnutí Krizového štábu Ústeckého kraje, bylo společností Krajská zdravotní přistoupeno k omezení návštěv jako  preventivní opatření na ochranu před nákazou koronavirem SARS-CoV-2 způsobujícím onemocnění COVID-19.

Omezení se netýká:

Ø  návštěv pacientů v terminálním stavu

Ø  třetí osoby u porodu

Ø  přítomnosti jednoho zákonného zástupce u nezletilých dětí, nenaruší-li jeho přítomnost poskytování zdravotních služeb, což je naplněno přítomností matky narozeného miminka.


Přítomnost třetí osoby u porodu je možná na základě splnění jedné z následujících podmínek, a to papírovou či elektronickou formou:

Třetí osoba u porodu doloží zdravotnickému personálu:

Ø  negativní RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin, 

Ø  nebo negativní RAT antigenní test starý nejvýše 24 hodin,

Ø  nebo negativní výsledek samotestu absolvovaného na místě, pouze při použití testu schváleného Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Tyto testy neposkytujeme a na místě nebudou k dispozici, je nutné si je přinést s sebou.

nebo třetí osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 → test si zajistí na Odběrovém místě, pavilon T (PO – NE  7:00 – 19:00 hod.) 

Ø  nebo potvrzení o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů,

Ø  nebo potvrzení o očkování proti onemocnění COVID-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní,

 

Třetí osoba NESMÍ jevit žádné příznaky onemocnění COVID-19. 

Na základě mimořádného opatření ze dne 5. listopadu 2021 a s účinností od 15.listopadu , č. j.: MZDR 14597/2021-4/MIN/KAN bude umožněna přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení za předem stanovených podmínek

Ø  Porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením (k dispozici jsou dva porodní pokoje, které uvedené podmínky splňují).

Ø  Bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami.

Ø  Třetí osoba používá po celou dobu ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa) → respirátor FFP2 nebo KN 95 bez výdechového ventilu. Respirátor/roušku si doprovázející osoba přinese s sebou, zdravotnickým zařízením nebude poskytována

Doprovod u porodu

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 8. října 2020 č. 998 o přijetí krizového opatření ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona, dále ze dne 14. února 2021 č.131 o přijetí krizového opatření,  rozhodla vláda umožnit přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení POUZE za těchto podmínek:

·         třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti,

·         porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,

·         bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,

·         třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu,

·         třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19,

·         třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje)

Rozhodnutí vedení kliniky :

Plánovaný císařský řez -  třetí osoba (otec) u porodu musí mít  po celou dobu přítomnosti na operačním sále respirátor FFP2 nebo  KN 95 + negativní Antigenní test → NE starší 48hod

Podmínkou přítomnosti doprovázející osoby u porodu je:

  • podepsání Písemného souhlasu s přítomností osoby blízké u porodu
  • seznámení se s Domácím řádem Gynekologicko-porodnické kliniky

  • převléknout se do jednorázového ochranného oděvu (halena, kalhoty) a návleků na obuv (poskytujeme bezplatně)     

Přítomnost této osoby není zpoplatněna, doprovod nic nehradí. Při svém vstupu na porodní sál se převlékne do jednorázového oblečení (halena, kalhoty), které obdrží doprovázející osoba od zdravotnického pracovníka při svém přijetí. Z důvodu  zajištění soukromí a klidu ostatních rodiček, se řídí  doprovázející osoba pokyny zdravotnického pracovníka a pohybuje se pouze v předem vyhrazených prostorách porodního sálu.  Na základě prostorového uspořádání porodního sálu, nedostatku místa na porodních boxech, se umožňuje přítomnost pouze jedné doprovázející osoby. Tato osoba může být během porodu prostřídaná jinou osobou, a to pouze 1x/za porod. V případě ukončení porodu porodem operačním (císařský řez, klešťový porod, porod porodním zvonem) nebo nastanou-li komplikace, může být přítomnost doprovodu na nezbytně nutnou dobu přerušena.

 

Císařský řez

Přítomnost osoby blízké na operačním sále je po domluvě s anesteziologem a operatérem možná.

Pokud lékař, anesteziolog či operatér,  odmítne přítomnost doprovázející osoby na operačním sále, pak máte povinnost jejich rozhodnutí respektovat. Doprovázející osoba  může rodičku doprovodit do tzv. předsálí,  po ukončení operace  pak na pooperační pokoj oddělení šestinedělí.  Může být přítomna u ošetření miminka a jeho uložení na novorozeneckém oddělení. Může doprovázet sestřičku s miminkem z operačního sálu na novorozenecké oddělení.

Prosím, čekejte