Nechirurgické /medikamentózní/ umělé ukončení těhotenství

Jedná se o neinvazivní metodu ukončení těhotenství. Podstatou metody je podání chemických látek ve formě perorálních tablet, které vyvolají odloučení a vypuzení plodového vejce.

Podmínkou je :

  • Stáří těhotenství do 49 dnů (7+0 týdnů těhotenství), v období, kdy jsou přítomny známky vitality plodu

  • Absence závažného onemocnění jater či ledvin, alergie na  Mifegyne či Misoprostol

  • Vyplněná žádost o umělé přerušení těhotenství od Vašeho registrujícího gynekologa

  • Výsledek vyšetření krevní skupiny a Rh faktoru

  • Vyšetření krve na Syphilis

Cena                                                                                             3 300 Kč                   

U RH negativních pacientek  +  aplikace anti D globulinu  1 300 Kč          

Objednání :        pracovní dny  8:00 – 12:00               tel. 477 113 615

Nechirurgické (medikamentózní) umělé ukončení těhotenství touto metodou má 3 fáze:

1. Fáze - 1.dávka

Dostavíte se s vyplněnou žádostí o umělé přerušení těhotenství od Vašeho lékaře-gynekologa spolu s výsledky vyšetření krevní skupiny a Rh faktoru a vyšetření na syphilis na gynekologickou ambulanci do pavilonu G, 3.podlaží.  Lékař provede ultrazvukové vyšetření,  ověří stáří gravidity a indikuje podání 1.dávky (3tbl.Mifegynu), u Rh negativních žen i aplikaci anti D globulinu.

Sestra  Vám předá v písemné podobě informace o nechirurg.(medik.) umělém ukončení těhotenství, vystaví Vám  platbu a Bezpečnostní kartu, kde bude uvedeno datum podání 2.dávky.

Platbu možno provést na platebním místě:

V budově G, přízemí                                PO-PÁ  od 7.00 – 15.00     platební karta  ANO

v budově Dětské kliniky, 2.podlaží        PO-PÁ  od 7.00 -  21.30     platební karta  ANO

                                                                    SO-NE  od 9.00 -  21.00     platební karta  ANO

V budově Atria, na Emergency              PO-NE  nepřetržitě              platební karta   ANO

Doklad o zaplacení odevzdáte zpět v této ambulanci. Po užití tabletky se přemístíte  na oddělení Gynekologie I.(pavilon G, 5.podlaží). Alespoň 1 hodinu po užití přípravku musíte zůstat ve zdravotnickém zařízení z důvodu možných nežádoucích účinků – zvracení, alergické reakce. Nutnost delšího pobytu posoudí lékař.

2. Fáze-2.dávka

48 hodin po podání 1. dávky Vám bude ve stejném zdravotnickém zařízení perorálně podán Mispregnol – 1 tableta. Po užití 2. dávky se rovněž přemístíte na oddělení Gynekologie I. (pavilon G, 5. podlaží), kde je potřeba 1 hodinu po podání být pod kontrolou pro případ výskytu nežádoucích účinků.

Po užití tohoto přípravku musíte být alespoň 3 hodiny v klidu. Embryo může být vypuzeno do několika hodin po užití přípravku nebo během několika následujících dnů. Dostaví se vaginální krvácení, které může trvat až 12 dnů; může být různé intenzity a s postupem času bude slábnout.

3. Fáze - kontrolní ultrazvukové vyšetření

za 28 dní přijdete na kontrolní ultrazvukové vyšetření na ambulanci naší kliniky (pavilon G, 3. podlaží), kde lékař zhodnotí výsledek tohoto výkonu.

V případě kompletního odloučení a vypuzení plodového vejce budete předána zpět do péče Vašemu registrujícímu gynekologovi.

V případě nekompletního odloučení a vypuzení plodového vejce Vám budou navrženy další možnosti léčby, které již nejsou zpoplatněny.

UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k tomu, že je nutné setrvání minimálně 1hodiny po podání přípravku na oddělení, v případě komplikací, dokonce i hospitalizace, doporučujeme si zajistit hlídání dětí. Není vhodné se na výkon dostavit v doprovodu dětí.

V SO, NE, SVÁTCÍCH  je nutné navíc uhradit regulační poplatek v částce 90Kč.

Prosím, čekejte