Porodní plán, porodní přání

Vážené nastávající maminky,

Snažíme se vždy maximálně vyhovět přáním a požadavkům rodičky. Ne vždy je ale možné všem požadavkům vyhovět. Jedním limitujícím faktorem je stávající  stavební uspořádání porodního sálu. Druhým, mnohem závažnějším, limitujícím faktorem je odmítání  jakéhokoliv  monitorování intrauterinního ( nitroděložního ) stavu plodu rodičkou v průběhu porodu. Těmto přáním nelze vyhovět, protože by se zdravotnický personál vystavoval  riziku forensního postihu v případech, kdy by porod nedopadl dobře jak pro plod tak i případně pro Vás ( § 36 odst. 4 zákona 372/2011 Sb.)

Proto doporučujeme ještě před porodem  konsultovat svá přání uvedená v porodním plánu  se zdravotnickým personálem kliniky. Dostanete  vysvětlení co  je  možné splnit, co není možné splnit a proč. Předejde se tak konfliktním situacím během vlastního porodu.

Porodní plán předložte prosím při sepsání k porodu, Feto-maternální centrum, pavilon D1, 3.podlaží, tel.477 112 080

Prosím, čekejte