13.7.2021

Přítomnost třetí osoby u porodu

S účinností od 9. července 2021 je na základě mimořádného opatření ze dne 2. července 2021, č. j.: MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN umožněna přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení za předem stanovených podmínek.

Třetí osoba u porodu doloží zdravotnickému personálu:

Ø  Doklad o negativním testu na přítomnost viru SARS-CoV-2

a) RT- PCR vyšetření              NE starší    7 dní,                                         b) POC test                 NE starší  72  hodin

Ø  nebo doklad o provedeném nebo dokončeném očkování / Národní certifikát /  proti onemocnění COVID-19 a :

a)    od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14  dní, 

b)    od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní,

Za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal.

Ø  nebo doklad o prodělání laboratorně potvrzeného  onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace, a od prvního pozitivního RT-PCR testu nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Ø  nebo potvrzení od zaměstnavatele, které doprovázející osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců NE starší 72 hodin,

Ø  nebo doprovázející osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 → cena je stanovena v Ceníku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z..

Ve všech případech NESMÍ třetí osoba jevit žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Ø  Porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením (k dispozici jsou dva porodní pokoje, které uvedené podmínky splňují).

Ø  Bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami.

Ø  Třetí osoba používá po celou dobu ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa) → respirátor FFP2 nebo KN 95 bez výdechového ventilu. Respirátor/roušku si doprovázející osoba přinese s sebou, zdravotnickým zařízením nebude poskytována.


13.7.2021

NÁVŠTĚVY a doprovody k ultrazvukovým vyšetřením

S účinností od 9. července 2021 jsou na základě mimořádného opatření ze dne 2. července 2021, č. j.: MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN 

Návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že navštěvující /doprovázející/ osoba předloží zdravotnickému personálu: 

Ø  Doklad o negativním testu na přítomnost viru SARS-CoV-2

a) RT- PCR vyšetření              NE starší než 7 dní,                                         b) POC test             NE starší než 72 hodin

Ø  nebo doklad o provedeném nebo dokončeném očkování (Národní certifikát) proti onemocnění COVID-19 a :

a)    od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14  dní, 

b)    od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní,

Za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal.

Ø  nebo doklad o prodělání laboratorně potvrzeného  onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace, a od prvního pozitivního RT-PCR testu nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Ø  nebo potvrzení od zaměstnavatele, které navštěvující (doprovázející) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců NE starší než 72 hodin,

Ø  nebo čestné prohlášení zákonného zástupce dítěte  nebo potvrzení školy,

Ø  nebo navštěvující /doprovázející/ osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 → test si zajistí na Odběrovém místě, pavilon T (PO – NE  7:00 – 19:00 hod.)

Ve všech případech NESMÍ navštěvující (doprovázející) osoba jevit žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Ø  Osoba navštěvující /doprovázející/ pacienta, může vykonat návštěvu za podmínky, že po celou dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, děti od dvou do patnácti let věku mohou použít  jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,

Ø  respirátor/roušku si navštěvující (doprovázející) osoba přinese s sebou, zdravotnickým zařízením nebude poskytována.

Návštěva při vstupu na oddělení, dále pak při vstupu na pokoj,  provede řádnou dezinfekci rukou, stejně tak při odchodu z pokoje a z oddělení.

Elektronické sepsání (registrace) k porodu

Formulář prosíme vyplňovat  až od ukončeného 32.týdne těhotenství, NE dříve!!!


Vážené  maminky,

rádi bychom Vám nabídli sepsání (registraci) k porodu pomocí formuláře, jehož otázky jsou uvedeny níže, a odeslání tlačítkem "Odeslat formulář". Jestliže si s nějakým údajem nebudete vědět rady, doplníme ho až při příjmu k porodu. 

Informace, které budu v tomto formuláři vyplněny, se na webovou stránku www.kzcr.eu neukládají. Jsou zasílány na zabezpečenou emailovou adresu. Po vytištění je email vymazán a s vytištěnými údaji je nakládáno, jako s jinou zdravotnickou dokumentací, tedy dle všech platných právních předpisů, týkajících se této problematiky.

Sepsání k porodu je ,až do odvolání, možné pouze přes tento "Elektronický formulář".1.5.2020

Oznámení Gynekologicko porodnické kliniky-změna způsobu třídění pacientů přicházejících do nemocnice

Od 1. května 2020 dochází v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem ke změně způsobu třídění přicházejících pacientů.

Pokud jste objednáni do nemocnice na plánované ambulantní vyšetření nebo hospitalizaci, před vstupem do ordinace vyplňte dotazník. 

Dotazník ke stažení a vyplnění naleznete níže v příloze "Dotazník - Záznam o screeningu na Covid-19".

Jestliže na některou z otázek v dotazníku odpovíte kladně, tzn. pociťovali jste v uplynulých deseti dnech známky respiračního onemocnění, byli v kontaktu s někým nakaženým Covid-19, jste v karanténě, nebo jste absolvovali test na COVID-19 s pozitivním výsledkem či výsledek ještě neznáte, kontaktujte před návštěvou nemocnice svého lékaře nejprve telefonicky. Poradí vám nejvhodnější postup.

Dodržujte, prosím, pravidla pohybu v nemocnici!

Prosím, čekejte