8.11.2021

NÁVŠTĚVY a doprovody k ultrazvukovým vyšetřením s účinností od 4. listopadu 2021

V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace v Ústeckém kraji, v návaznosti na doporučení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje a rozhodnutí Krizového štábu Ústeckého kraje, bylo společností Krajská zdravotní přistoupeno k omezení návštěv jako  preventivní opatření na ochranu před nákazou koronavirem SARS-CoV-2 způsobujícím onemocnění COVID-19.

Omezení se netýká:

Ø  návštěv pacientů v terminálním stavu

Ø  třetí osoby u porodu

Ø  přítomnosti jednoho zákonného zástupce u nezletilých dětí, nenaruší-li jeho přítomnost poskytování zdravotních služeb, což je naplněno přítomností matky narozeného miminka.


8.11.2021

Přítomnost třetí osoby u porodu s účinností od 4. listopadu 2021

V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace v Ústeckém kraji, v návaznosti na doporučení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje a rozhodnutí Krizového štábu Ústeckého kraje, bylo společností Krajská zdravotní přistoupeno k omezení návštěv jako  preventivní opatření na ochranu před nákazou koronavirem SARS-CoV-2 způsobujícím onemocnění COVID-19.

Omezení se netýká:

Ø  návštěv pacientů v terminálním stavu

Ø  třetí osoby u porodu

Ø  přítomnosti jednoho zákonného zástupce u nezletilých dětí, nenaruší-li jeho přítomnost poskytování zdravotních služeb, což je naplněno přítomností matky narozeného miminka.


Přítomnost třetí osoby u porodu je možná na základě splnění jedné z následujících podmínek, a to papírovou či elektronickou formou:

Třetí osoba u porodu doloží zdravotnickému personálu:

Ø  negativní RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin, 

Ø  nebo negativní RAT antigenní test starý nejvýše 24 hodin,

Ø  nebo negativní výsledek samotestu absolvovaného na místě, pouze při použití testu schváleného Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Tyto testy neposkytujeme a na místě nebudou k dispozici, je nutné si je přinést s sebou.

nebo třetí osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 → test si zajistí na Odběrovém místě, pavilon T (PO – NE  7:00 – 19:00 hod.) 

Ø  nebo potvrzení o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů,

Ø  nebo potvrzení o očkování proti onemocnění COVID-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní,

 

Třetí osoba NESMÍ jevit žádné příznaky onemocnění COVID-19. 

Na základě mimořádného opatření ze dne 5. listopadu 2021 a s účinností od 15.listopadu , č. j.: MZDR 14597/2021-4/MIN/KAN bude umožněna přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení za předem stanovených podmínek

Ø  Porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením (k dispozici jsou dva porodní pokoje, které uvedené podmínky splňují).

Ø  Bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami.

Ø  Třetí osoba používá po celou dobu ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa) → respirátor FFP2 nebo KN 95 bez výdechového ventilu. Respirátor/roušku si doprovázející osoba přinese s sebou, zdravotnickým zařízením nebude poskytována

Elektronické sepsání (registrace) k porodu

Formulář prosíme vyplňovat  až od ukončeného 32.týdne těhotenství, NE dříve!!!


Vážené  maminky,

rádi bychom Vám nabídli sepsání (registraci) k porodu pomocí formuláře, jehož otázky jsou uvedeny níže, a odeslání tlačítkem "Odeslat formulář". Jestliže si s nějakým údajem nebudete vědět rady, doplníme ho až při příjmu k porodu. 

Informace, které budu v tomto formuláři vyplněny, se na webovou stránku www.kzcr.eu neukládají. Jsou zasílány na zabezpečenou emailovou adresu. Po vytištění je email vymazán a s vytištěnými údaji je nakládáno, jako s jinou zdravotnickou dokumentací, tedy dle všech platných právních předpisů, týkajících se této problematiky.

Sepsání k porodu je ,až do odvolání, možné pouze přes tento "Elektronický formulář".

Po odeslání vyplněného formuláře se prosím objednejte na první návštěvu do naší porodnice. Ta by měla být uskutečněna v termínu od 36. do 37+6 týdnu těhotenství.
Objednat se můžete ve dnech Po - Pá vždy od 9:00-13:00 na telefonním čísle +420 477 112 080. S sebou je potřeba mít doporučení od Vašeho registrujícího lékaře poukaz 06 (tzv. "K").

Děkujeme za Vaši spolupráci.

Po odeslání vyplněného formuláře se prosím objednejte na první návštěvu do naší porodnice. Ta by měla být uskutečněna v termínu od 36. do 37+6 týdnu těhotenství.
Objednat se můžete ve dnech Po - Pá vždy od 9:00-13:00 na telefonním čísle +420 477 112 080.
S sebou je potřeba mít doporučení od Vašeho registrujícího lékaře poukaz 06 (tzv. "K").

Děkujeme za Vaši spolupráci.

1.5.2020

Oznámení Gynekologicko porodnické kliniky-změna způsobu třídění pacientů přicházejících do nemocnice

Od 1. května 2020 dochází v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem ke změně způsobu třídění přicházejících pacientů.

Pokud jste objednáni do nemocnice na plánované ambulantní vyšetření nebo hospitalizaci, před vstupem do ordinace vyplňte dotazník. 

Dotazník ke stažení a vyplnění naleznete níže v příloze "Dotazník - Záznam o screeningu na Covid-19".

Jestliže na některou z otázek v dotazníku odpovíte kladně, tzn. pociťovali jste v uplynulých deseti dnech známky respiračního onemocnění, byli v kontaktu s někým nakaženým Covid-19, jste v karanténě, nebo jste absolvovali test na COVID-19 s pozitivním výsledkem či výsledek ještě neznáte, kontaktujte před návštěvou nemocnice svého lékaře nejprve telefonicky. Poradí vám nejvhodnější postup.

Dodržujte, prosím, pravidla pohybu v nemocnici!

Prosím, čekejte