Adiktologická ambulance pro mladistvé a dospělé

Umístění: pavilon B, Podlaží: 2
Způsob objednání: Je nutné objednání předem na čísle +420 416 723 205 ve všední dny od 7:30 - 8:30. Péče je poskytována na základě doporučení od psychiatra nebo dětského psychiatra (tzv. žádanka "K").

Informace o pracovišti

Ambulance je určena mladistvým a dospělým, kteří mají problémy s návykovými látkami, případně problémy v oblasti tzv. nelátkových závislostí (gaming, počítače, atd.). Její činnost předpokládá úzkou spolupráci jak s rodiči a blízkými osobami, tak se sítí dalších specializovaných institucí. Pro dlouhodobější spolupráci je třeba alespoň základní motivace pacientů a blízkých pro spolupráci na diagnostice a léčbě.

Ambulance je detašovaným pracovištěm Psychiatrické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Poskytované služby:

- péče o pacienty od 15 let věku

- screening a diagnostika závislosti

- ambulantní léčba závislostí 

- individuální, rodinná a skupinová psychoterapie 

- poradenství pro rodiny

- návaznost a plynulost léčby - léčebny a komunity

- doléčování po ukončení léčby

- edukace zaměřená na snížení rizik spojených s užíváním návykových látek 


Ordinační hodiny

Pondělí - Pátek 7:30 - 11:00 a 11:30 - 14:30

Prosím, čekejte