Domácí péče

Umístění: pavilon B, 2. podlaží
Kontakt: 
+420 416 723 384, +420 799 176 320

Informace o pracovišti

DZP je zdravotní péče poskytovaná pacientům v jejich vlastním sociálním prostředí na základě doporučení registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, ambulantního specialisty nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci.
ZP je zaměřena zejména na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění klidného umírání a smrti.
Cílem poskytování DZP je zajistit maximální rozsah, dostupnost, kvalitu a efektivitu zdravotní péče a eliminovat vliv nozokomiálních nákaz a iatropatogenního poškození na zdravotní stav pacientů. Hlavním cílem poskytování DZP je udržet pacienta co nejdéle v jeho domácím prostředí a odvrátit tak pobyt v nemocničním či jiném sociálním zařízení.
DZP je určena pacientům, u kterých dojde k takové změně zdravotního stavu, kterou nelze zvládnout laickou péčí a je nutné zahájit poskytování odborné péče. Dále je určena pacientům, u kterých již není nutná hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, ale jejich zdravotní stav vyžaduje pravidelnou a kvalifikovanou péči.

Terénní sestry

Simona Veselá, Ivana Dušková, Renata Fadlerová, Miroslava Fousková, Růžena Kačurová, Adéla Paurová, Irena Junová, Lucie Zemanová, Hana Švarcová

Tel.:
+420 799 176 320

Ordinační hodiny

Centrála:    pondělí - čtvrtek 7:00 - 15:30 

Terén:        denně 6:00 - 18:00


Praktické informace

Klienti DZP jsou:

o  dlouhodobě nemocní klienti

o  klienti po propuštění z nemocnice

o  klienti po úrazech.

  • Centrálu DZP najdete ve 2.patře dětského pavilonu B. Vedoucí sestra je k dispozici na tel. čísle +420 799 176 320. Psát může také elektronicky na adresu: Irena.Junova@kzcr.eu
  • Vedoucí sestra koordinuje péči terénních sester a spolupracuje s lůžkovými odděleními při propuštění pacienta a spolupracuje s praktickými a specializovanými lékaři při péči o klienta.
  • Oddělení DZP zahájilo svou činnost v roce 1994. Nyní zde pracuje 9 sester, z toho má 7 z nich specializaci k výkonu činnosti v domácí péči. Sestry jsou vybaveny pohotovostním kufrem se širokým spektrem zdravotnickým materiálem, tonometrem (k měření krevního tlaku) a glukometrem (k měření hladiny krevního cukru).
  • Kvalifikované zdravotní sestry přijedou do Vaší domácnosti až 2 x denně, kde Vám poskytnou odbornou zdravotní péči. Péči poskytujeme klientům z Litoměřicka a Lovosicka včetně přilehlých obcí. Navštívíme Vás každý všední i víkendový den.
  • O typu poskytovaného výkonu rozhoduje vždy ošetřující lékař. Nejčastěji se jedná o tyto zdravotní výkony:

o  pravidelné kontroly zdravotního stavu (měření krevního tlaku, příprava a podávání léků)

o  odběry krve, moči a dalšího biologického materiálu s odvozem do laboratoře denní aplikace injekcí (insulin, vitamíny, očkování, léky proti bolesti)

o  pravidelné odběry diabetikům

o  měření hladiny krevního cukru glukometrem

o  kontakt s praktickými a odbornými lékaři

o  převazy bércových vředů a jiných defektů kůže, bandáže dolních končetin

o  převazy pooperačních ran

o  prevence a ošetření proleženin

o  rehabilitační ošetřovatelství – polohování, dechová a kondiční cvičení, nacvičování chůze a soběstačnosti

o  pomoc při ošetřování ležícího a těžce nemocného

o  ošetření a výměna močových cévek

o  aplikace klysmatu

o  ošetření stomií (vývodů) močových cest a střev

o  edukace pacienta (nácvik zacházení s insulinovým perem)

  • Všechny tyto služby jsou po doporučení lékařem plně hrazeny zdravotními pojišťovnami, klienti sami péči neplatí.
Prosím, čekejte