Upozornění

Klinická logopedie je 15. - 19. 7., 12. - 20. 8.5. - 20. 9. 2024 uzavřena.

Děkujeme za pochopení


Klinická logopedie

Umístění: pavilon B, 3. podlaží, dveře č. 349

Způsob objednávání: Objednání je možné osobně nebo telefonicky na tel.: +420 416 723 550 v ordinačních hodinách. Pro první návštěvu je nutné doporučení od praktického nebo odborného lékaře (např. foniatra, neurologa) a kartička zdravotní pojišťovny. Před vyšetřením je nutné se registrovat na recepci.

Informace o pracovišti

Logopedická péče se zaměřuje na komplexní diagnostiku, terapii a prevenci v oblasti narušené komunikační schopnosti dětí a dospělých – od drobných řečových vad až po těžké řečové poruchy či naprostou nemluvnost.

Zabýváme se širokým spektrem diagnóz v oblasti poruch řeči a jazyka u dětí a dospělých:

 • Dyslálie – patlavost
 • Opožděný vývoj řeči
 • Afázie – porucha mluvené či psané řeči na základě organického poškození mozku, např. cévní mozková příhoda
 • Vývojová dysfázie – neurovývojová porucha s narušením syntaxe, fonologie, sémantiky, pragmatiky, paměti a hledání slova
 • Mutismus – nemluvnost
 • Balbuties – koktavost
 • Tumultus sermonis – brebtavost
 • Dysartrie – narušení článkování řeči, např. u dětí s DMO (dětskou mozkovou obrnou)
 • Patolálie – vada řeči při rozštěpech patra
 • Rhinolálie – huhňavost
 • Poruchy autistického spektra
Ambulance klinického logopeda zajišťuje péči ambulantním pacientům, ale také pacientům hospitalizovaných na lůžkových odděleních Nemocnice Litoměřice, o.z. U hospitalizovaných pacientů se zabýváme logopedickou péčí po cévních mozkových příhodách, po úrazech hlavy, při zánětech nebo nádorech.
Při terapii úzce spolupracujeme s rodinou dítěte či dospělého, ale i s lékaři jiných odborností.
Zajišťujeme potvrzení o logopedickém vyšetření na přihlášku na střední nebo vysoké školy.

  Klinický logoped

  Mgr. Lucie Šveinarová, Mgr. Petra Levá

  Tel.:
  +420 416 723 550

  Ordinační hodiny

  Pondělí - Pátek     7:30 – 11:00   12:00 – 15:00

  Prosím, čekejte