Klinická logopedie

Umístění: pavilon B, 3. podlaží, dveře č. 349

Poskytovaná péče:

·        Logopedická péče se zaměřuje na komplexní diagnostiku, terapii a prevenci v oblasti narušené komunikační schopnosti dětí a dospělých – od drobných řečových vad až po těžké řečové poruchy či naprostou nemluvnost.

·        Zabýváme se širokým spektrem diagnóz v oblasti poruch řeči a jazyka u dětí a dospělých:

o   Dyslálie – patlavost

o   Opožděný vývoj řeči

o   Afázie – porucha mluvené či psané řeči na základě organického poškození mozku, např. cévní mozková příhoda

o   Vývojová dysfázie – neurovývojová porucha s narušením syntaxe, fonologie, sémantiky, pragmatiky, paměti a hledání slova

o   Mutismus – nemluvnost

o   Balbuties – koktavost

o   Tumultus sermonis – brebtavost

o   Dysartrie – narušení článkování řeči, např. u dětí s DMO (dětskou mozkovou obrnou)

o   Patolálie – vada řeči při rozštěpech patra

o   Rhinolálie – huhňavost

o   Poruchy autistického spektra

  • Ambulance klinického logopeda zajišťuje péči ambulantním pacientům, ale také pacientům hospitalizovaných na lůžkových odděleních Nemocnice Litoměřice, o.z. U hospitalizovaných pacientů se zabýváme logopedickou péčí po cévních mozkových příhodách, po úrazech hlavy, při zánětech nebo nádorech.
  • Při terapii úzce spolupracujeme s rodinou dítěte či dospělého, ale i s lékaři jiných odborností.
  • Zajišťujeme potvrzení o logopedickém vyšetření na přihlášku na střední nebo vysoké školy.

Způsob objednání: Pacient se může objednat osobně nebo telefonicky v ordinačních dnech. Pro první návštěvu je nutné doporučení od praktického nebo odborného lékaře (např. foniatra, neurologa) a kartička zdravotní pojišťovny. Před vyšetřením je nutné se registrovat na recepci.


Klinický logoped

Mgr. Lucie Šveinarová, Mgr. Petra Levá

Tel.:
+420 416 723 550

Ordinační hodiny

Pondělí - Pátek     7:30 – 11:00   12:00 – 15:00

Prosím, čekejte