Oddělení dětské kardiologie

Umístění: Areál/pavilon: Bukov, Budova: D1, Patro: 1., Číslo místnosti/dveří: 211, 212

Pracoviště vzniklé 1. 7. 2012 poskytuje základní i rozšířenou péči o děti a mladistvé v oboru dětská kardiologie.
Hlavní náplní péče o děti s kardiovaskulárním onemocněním je diagnostika a intervenční léčba nemocných s vrozenou srdeční vadou (VSV). Prevalence VSV u živě narozených se celosvětově pohybuje mezi 0,6–0,7 %. V České republice lze při současné porodnosti očekávat asi 500–600 nových případů ročně, z nichž ve 35% jde o nemocné s kritickou VSV. Přibližně 6% VSV je inoperabilních, dalších 25% VSV operaci nevyžaduje nebo jsou řešitelné intervenčními katetrizačními metodami. Celkový počet nutných kardiochirurgických výkonů pro VSV u dětí v ČR odhadujeme v současnosti na 500–600 ročně, včetně reoperací pacientů s komplexními srdečními vadami.
Naše pracoviště je zaměřeno na diagnostiku kritických vrozených srdečních vad v rámci konziliárních vyšetření na novorozeneckých a dětských odděleních v rámci Krajské zdravotní a.s. V návaznosti na tuto činnost provádí odbornou konziliární a dispenzární činnost vybraných skupin nemocných a především ambulantní diagnostickou a léčebnou péči. Pracoviště je také zaměřeno na prevenci ischemické choroby srdeční v dětském věku. Další oblastí je zátěžové vyšetření a preparticipační screening pro potřeby sportovního lékařství. Pracoviště se věnuje i prenatální diagnostice.
Nadřazeným pracovištěm v rámci definice oboru dle České kardiologické společnosti je Dětské kardiocentrum Fakultní nemocnice v Praze – Motole, se kterým úzce spolupracujeme.


Primář

MUDr. Jiří Mrázek, MHA, MBA

Lékař

MUDr. Filip Kašák, MUDr. Miroslav Jiránek, MUDr. Vladimír Satrapa, MUDr. Jiří Mrázek

Sestra

Monika Senohrábková, Jana Janáčková, Lenka Mandíková

Tel.:
+420 477 112 424
Email:
Tel.:
+420 477 112 424

Ordinační hodiny

Pondělí                            7:00-15:00     
Úterý                                7:00-15:00     
Středa                              7:00-15:00     
Čtvrtek                             7:00-15:00            
Pátek                                7:00-15:00            

Ordinační hodiny

Ordinační
hodiny sestry:
Pondělí až pátek      6:30     15:00

Je nutné doporučení a objednání předem. Objednávejte se telefonicky pouze v pondělí až čtvrtek v době 7 do 7:30 a od 12 do 14 hod. 

S sebou přinéste platnou kartičku pojištěnce a  při prvním vyšetření i žádanku.

Čas vyšetření se nemusí zcela shodovat s objednacím časem.

Poskytované výkony

Kardiologické vyšetření u dětí od narození do 19 ti let věku:

· EKG vyšetření
· EKG Holter vyšetření
· Ambulantní měření krevního tlaku
· ECHO kardiografické vyšetření
· ECHO kardiografické vyšetření srdce plodu
· Ergometrické vyšetření 
· Preparticipační screening se zaměřením na riziko náhlého úmrtí z kardiogenních příčin
· Poradenství v oblasti sportovního lékařství


Prosím, čekejte