Oddělení laboratorní imunologie

Umístění: Budova: C (laboratoře), Podlaží: 5.

Oddělení laboratorní imunologie (OLI) Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (MNUL) je nově vznikající oddělení, které je součástí Ústavu biomedicíny a laboratorní diagnostiky Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Oddělení laboratorní imunologie bude zaměřeno na laboratorní diagnostiku imunopatologických stavů.

Poruchy imunitního systému postihují řadu orgánových soustav, ať už se jedná o imunodeficity nebo o onemocnění autoimunitní či alergická. K závažným diagnózám, pro které je laboratorní imunologická diagnostika zásadní a často je i součástí diagnostických kritérií, patří např. primární imunodeficience, vaskulitidy, revmatická onemocnění, antifosfolipidový syndrom, lékové a potravinové alergie, autoimunitní polyglandulární syndromy, neurologická a další onemocnění.

V biologických vzorcích humánního původu budou prováděna základní a specializovaná vyšetření humorální i buněčné imunity:

  • stanovení základních imunologických parametrů (imunoglobuliny a jejich podtřídy, složky komplementu, funkční testy komplementu, proteiny akutní zánětlivé fáze)
  • stanovení buněčných populací metodou průtokové cytometrie
  • laboratorní diagnostika alergií (celkové a specifické IgE, další sérologické markery související s alergickou reakcí)
  • stanovení systémových a orgánově specifických autoprotilátek pro diagnostiku autoimunitních onemocnění (screening a typizace autoprotilátek, laboratorní diagnostika orgánově specifických autoimunitních onemocnění s postižením pohybového, cévního, nervového, zažívacího, vylučovacího či reprodukčního systému).

Řada analytů je stanovována ve spolupráci s dalšími pracovišti Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, např. s Oddělením klinické biochemie (hladiny imunoglobulinů) nebo Oddělení klinické hematologie (antifosfolipidové protilátky).

 

V současné době je zavedeno několik laboratorních metod (viz. záložka: Novinky na OLI), které budou v průběhu času doplňovány. O nově zavedených metodách budeme vždy informovat prostřednictvím emailu a webových stránek.

Dostupné metody naleznete ve FONS v imunologické žádance.

Příjem materiálu

Tel.:
+420 705 774 620

Vedoucí laboratoře

Ing. Ivana Stiborová, Ph.D.

Tel.:
+420 477 112 791
Mobil:
+420 704 873 961
Email:

Zástupce vedoucího laboratoře, odborný pracovník

RNDr. Hana Šturcová

Tel.:
+420 477 112 791
Email:

Vedoucí laborantka

Zuzana Petanová

Tel.:
+420 477 112 086
Email:
Prosím, čekejte