Kardiochirurgická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s.- Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Umístění: Budova A, 1. NP


Kardiochirurgie v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem získala oprávnění k poskytování zdravotních služeb rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví České republiky k 20. 10. 2017. Kardiochirurgické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem bylo následně ustanoveno k 1. lednu 2018, čímž se stalo nejmladším oddělením nemocnice.  

Primářem oddělení byl jmenován MUDr. Miroslav Kolesár, erudovaný lékař s rozsáhlou a letitou praxí v oboru. Dalšími plně kvalifikovanými členy kardiochirurgického týmu jsou MUDr. Dalibor Ticháček, MBA, MUDr. Ferdinand Timko, MUDr. Petr Pavel, CSc, MUDr. Vitalii Rizov, MUDr. Renata Živná MUDr. Nikola Petrová a MUDr. Jiří Škorpil, Ph.D. Celý tým doplňují další mladší lékaři zařazení do přípravy (MUDr. Jaroslav Páleník) v oboru kardiochirurgie.

První kardiochirurgická operace se v ústecké Masarykově nemocnici uskutečnila 22. 5. 2018. Pacientovi s ischemickou chorobou srdeční byla úspěšně provedena revaskularizační operace srdce – tzv. aortokoronární bypass. Od té doby byla provedena celá řada dalších operací. Jejich počet se s narůstajícím personálním, prostorovým a přístrojovým vybavením oddělení neustále navyšuje.

Kardiochirurgické oddělení poskytuje komplexní kardiochirurgickou péči, provádí operace srdce a velkých cév s výjimkou transplantace srdce. Nejčastěji se jedná o operace aortokoronárních bypassů, prováděné jak za použití přístroje pro mimotělní oběh, tak operace na bijícím srdci bez jeho použití, dále  operace získaných vad  srdečních chlopní, včetně operací záchovných (tzv. plastik), operace akutních a chronických onemocnění hrudní aorty a chirurgickou léčbu arytmií.  Některé typy kardiochirurgických operací tým provádí z miniinvazivních přístupů. Ve spolupráci s Klinikou urologie a robotické chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem uskutečňuje operace ledvinových nádorů zasahujících do srdce. 

Dne 1. listopadu 2023 byla ustanovena Kardiochirurgická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Přednostou byl jmenován doc. MUDr. Michal Semrád, CSc.


Přednosta kliniky

doc. MUDr. Michal Semrád, CSc.

Tel.:
+420 477 112 701
Email:

Zástupce přednosty

MUDr. Ferdinand Timko

Tel.:
+420 477 112 701
Email:

Primář

MUDr. Miroslav Kolesár

Tel.:
+420 477 112 981
Email:

Vedoucí perfuziolog

Ing. David Nikitinský

Tel.:
+420 477 113 669
Email:

Vrchní sestra

Bc. Jana Paurová

Tel.:
+420 477 113 417
Email:

Sekretariát

Jitka Žáková

Tel.:
+420 477 113 417
Email:

JIP

Tel.:
+420 477 112 706, +420 477 112 707

Oddělení a intermediární péče

Tel.:
+420 477 112 785

Ambulance

Tel.:
+420 477 112 702

Lůžka

Počet lůžek: 15 (včetně 4 pooperačních monitorovacích)

Fotogalerie

Prosím, čekejte