Kardiochirurgické oddělení

Umístění: Budova A, 1. NP

Zdravotní péče spadající do kompetence oboru kardiochirurgie v rámci Krajské zdravotní, a. s., poskytuje kardiochirurgické oddělení.

     Kardiochirurgie v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem získala oprávnění k poskytování zdravotních služeb rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví České republiky k 20. 10. 2017. Kardiochirurgické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem bylo následně ustanoveno k 1. lednu 2018, čímž se stalo nejmladším oddělením nemocnice.  

Primářem oddělení byl jmenován  MUDr. Miroslav Kolesár, erudovaný lékař s rozsáhlou a letitou praxí v oboru. Dalšími plně kvalifikovanými  členy kardiochirurgického týmu jsou MUDr. Dalibor Ticháček, MBA, MUDr. Ferdinand Timko, MUDr. Petr Pavel, CSc, MUDr. Vitalii Rizov, MUDr. Renata Živná a MUDr. Nikola Petrová. Celý tým doplňují další mladší lékaři zařazení do přípravy v oboru kardiochirurgie. Vrchní sestrou kardiochirurgického oddělení je Mgr.  Regína Gavlasová, DiS.

     První kardiochirurgická operace se v ústecké Masarykově nemocnici uskutečnila 22. 5. 2018. Pacientovi s ischemickou chorobou srdeční byla úspěšně provedena revaskularizační operace srdce – tzv. aortokoronární bypass. Od té doby byla provedena celá řada dalších operací. Jejich počet se s narůstajícím personálním, prostorovým a přístrojovým vybavením oddělení neustále navyšuje.

     Kardiochirurgické oddělení poskytuje komplexní kardiochirurgickou péči, provádí operace srdce a velkých cév s výjimkou transplantace srdce. Nejčastěji se jedná o operace aortokoronárních bypassů, prováděné jak za použití přístroje pro mimotělní oběh, tak operace na bijícím srdci bez jeho použití, dále  operace získaných vad  srdečních chlopní, včetně operací záchovných (tzv. plastik), operace akutních a chronických onemocnění hrudní aorty a chirurgickou léčbu arytmií.  Některé typy kardiochirurgických operací tým provádí z miniinvazivních přístupů. Ve spolupráci s Klinikou urologie a robotické chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem uskutečňuje operace ledvinových nádorů zasahujících do srdce. 

     Komplexní kardioanesteziologickou, intenzivistickou a resuscitační péči o pacienty v perioperačním a časném pooperačním období zajišťuje na špičkové úrovni nově vzniklé Kardioanesteziologické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Při přípravě a indikacích k operacím srdce kardiochirurgické oddělení velmi úzce spolupracuj s Kardiologickou klinikou Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

      „Jsme zatím malý, ale mladý a dynamicky se rozvíjející kolektiv lidí, které spojuje zájem o obor, entuziasmus a důraz kladený na profesionální, odborný a přitom  lidský přístup k péči o naše nemocné,“ říká MUDr. Miroslav Kolesár, primář kardiochirurgického oddělení.


Primář

MUDr. Miroslav Kolesár

Tel.:
+420 477 113 417
Email:

Vedoucí perfuziolog

Marek Šnejdar

Vrchní sestra

Mgr. Regína Gavlasová, DiS

Tel.:
+420 477 112 701
Email:

Sekretariát

Jitka Žáková

Tel.:
+420 477 113 417
Email:

JIP

Tel.:
+420 477 112 706, +420 477 112 707

Oddělení a intermediární péče

Tel.:
+420 477 112 785

Ambulance

Tel.:
+420 477 112 702

Lůžka

Počet lůžek: 15 (včetně 4 pooperačních monitorovacích)

Fotogalerie

Prosím, čekejte