Mobilní hospic

Mobilní hospic Masarykovy nemocnice poskytuje péči nevyléčitelně nemocným pacientům, u nichž jsou vyčerpány možnosti kurativní léčby. Tito nemocní již nejsou schopni k lékaři dojíždět ambulantně a přejí si zůstat ve vlastním sociálním prostředí. V největší míře se jedná o pacienty s onkologickým onemocněním, ale péče je určena i pacientům v konečném stadiu kardiálních, respiračních či neurologických onemocnění. Mobilní hospic Masarykovy nemocnice pečuje i o terminálně nemocné dětské pacienty. V neposlední řadě je podpora hospicového týmu určena i pečující rodině. Péči poskytuje tým zdravotníků - lékaři, sestry, nutriční poradkyně, sociální pracovnice či duchovní.

Lidé mohou Mobilní hospic Masarykovy nemocnice kontaktovat telefonicky, převzetí do péče zkonzultuje rodina se sociální pracovnicí, sestrou a lékařem. Pokud jsou splněny podmínky hospicové péče, je pečující osoba pozvána ke vstupnímu pohovoru, při kterém je seznámena se způsobem péče, s tím co pro pacienta může udělat mobilní hospic a s tím, na co se musí pečující rodina připravit. Poté je dle potřeby pacienta provedena vstupní návštěva lékaře a sestry v domácím prostředí a dále je frekvence návštěv dána potřebami a obtížemi pacienta. Mobilní hospic Masarykovy nemocnice může kontaktovat nejen rodina, ale i kterýkoli z ošetřujících lékařů pacienta.

Za služby Mobilního hospice Masarykovy nemocnice si pacienti nepřiplácejí. Nejdůležitější podmínky pro převzetí do péče Mobilního hospice Masarykovy nemocnice je ukončená onkologická léčba a celodenní přítomnost schopné pečující osoby.

Cílem péče mobilního hospice je splnit přání těm pacientům, kteří chtějí svůj konec života zůstat v domácím prostředí a v kruhu svých blízkých.

Paliativní specialisté nepomáhají lidem umírat, ale pomáhají jim prožívat zbývající dny jejich životů tak dobře, jak je to možné.

Kontakt pro zajištění služby:

Tel.:
+420 734 393 310

Tým mobilního hospice Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

prim. MUDr. Jana Dušánková - lékařka s atestací v oboru paliativní medicína

MUDr. Monika Černá, MUDr. Marek Ostrožlík, MUDr. Jiří Dyntr, MUDr. Jakub Stehlík, MUDr. Veronika Wachfaitlová, MUDr. Marek Hanzlíček - lékaři sloužící pohotovostní služby - kmenoví lékaři oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Lukáš Ficenc - koordinátor hospicové péče a zdravotní bratr

Kateřina Breuerová, Kateřina Roubíčková, Lucie Jindrová, Lucie Těšínská - všeobecné sestry

Jana Zajanová - nutriční poradkyně
poradí s vhodným výběrem potravin, surovin a přípravou stravy
doporučí vhodný sipping „energetické pitíčko“
zajistí sipping do domácí péče

sociální pracovnice
sociálně právní poradenství
pomoc při vyřizování nejrůznějších žádostí (příspěvek na péči, dávky hmotné nouze
zprostředkování kontaktů na státní a neziskové organizace a jejich odborníky
pomoc při neodkladných záležitostech pacientů
informace o zdravotně-sociálních službách v regionu a v celé ČR  

Bc. Roman Jonczy - kaplan, zajišťuje duchovní služby a přání pacienta                                     

Dostupnost péče:
- péči jsme schopni zajistit pro pacienty v oblasti Ústí nad Labem a blízkém okolí do vzdálenosti cca do 30km


Prosím, čekejte